งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intro : การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intro : การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intro : การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต

2 ลักษณะของการเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ (Windows-Based Application) การเขียนโปเข้ารแกรมบนเว็บ (Web-Based Application) การแสดงผลของโปรแกรมจะอยู่บน Browser ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3 ประเภทของโปรแกรมบนเว็บ
Static Programming Ex. เว็บประวัติส่วนตัว, ประวัติองค์กร Request Webpage Web Browser Web Server Webpage (HTML)

4 ประเภทของโปรแกรมบนเว็บ
Dynamic Programming Ex. เว็บที่มีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล แสดงรายละเอียดของสินค้า Request Webpage Web Server Web Browser Software แปลภาษา Webpage (HTML) Database

5 PHP Personal Home Page Server Side Scripting Language
ไม่มีลิขสิทธิ์ แปลภาษาและประมวลผลรวดเร็ว ทำงานได้ทั้ง Windows, Unix, Linux, Macintosh Server Side Scripting Language นามสกุลของไฟล์ คือ .php

6 <HTML> <BODY> </BODY>
<? echo “Hello World” ?>

7 เตรียมความพร้อมกับ PHP
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Unix หรือ Linux โปรแกรม Web Server PHP Engine ตัวแปลภาษา PHP โปรแกรมฐานข้อมูล (MySql) โปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูล (PhpMyadmin) โปรแกรม Web Authoring และ Editor


ดาวน์โหลด ppt Intro : การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google