งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intro : การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต. ลักษณะของการเขียนโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ (Windows-Based Application)  การเขียนโปเข้ารแกรมบนเว็บ (Web-Based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intro : การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต. ลักษณะของการเขียนโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ (Windows-Based Application)  การเขียนโปเข้ารแกรมบนเว็บ (Web-Based."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intro : การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต

2 ลักษณะของการเขียนโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ (Windows-Based Application)  การเขียนโปเข้ารแกรมบนเว็บ (Web-Based Application)  การแสดงผลของโปรแกรมจะอยู่บน Browser  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3 ประเภทของโปรแกรมบนเว็บ  Static Programming  Ex. เว็บประวัติส่วนตัว, ประวัติองค์กร Web BrowserWeb Server Request Webpage Webpage (HTML)

4 ประเภทของโปรแกรมบนเว็บ  Dynamic Programming  Ex. เว็บที่มีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล แสดง รายละเอียดของสินค้า Web Browser Web Server Request Webpage Software แปลภาษา Webpage (HTML) Database

5 PHP  Personal Home Page  ไม่มีลิขสิทธิ์  แปลภาษาและประมวลผลรวดเร็ว  ทำงานได้ทั้ง Windows, Unix, Linux, Macintosh  Server Side Scripting Language  นามสกุลของไฟล์ คือ.php

6

7 เตรียมความพร้อมกับ PHP  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Unix หรือ Linux  โปรแกรม Web Server  PHP Engine ตัวแปลภาษา PHP  โปรแกรมฐานข้อมูล (MySql)  โปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูล (PhpMyadmin)  โปรแกรม Web Authoring และ Editor


ดาวน์โหลด ppt Intro : การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต. ลักษณะของการเขียนโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ (Windows-Based Application)  การเขียนโปเข้ารแกรมบนเว็บ (Web-Based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google