งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 3 4 5 กดเมื่อ ต้องการ จัดเก็บ คำตอบ กดเมื่อ ต้องการส่ง คำตอบ ( ทำเสร็จทุก ข้อแล้ว ) สีเขียว = ข้อที่ ทำแล้ว สีแดง =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 3 4 5 กดเมื่อ ต้องการ จัดเก็บ คำตอบ กดเมื่อ ต้องการส่ง คำตอบ ( ทำเสร็จทุก ข้อแล้ว ) สีเขียว = ข้อที่ ทำแล้ว สีแดง ="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 http://exitexam.tsu.ac.th

2 2

3 3

4 4

5 5 กดเมื่อ ต้องการ จัดเก็บ คำตอบ กดเมื่อ ต้องการส่ง คำตอบ ( ทำเสร็จทุก ข้อแล้ว ) สีเขียว = ข้อที่ ทำแล้ว สีแดง = ข้อยัง ไม่ทำ กดที่ หมายเลขข้อ เพื่อไปยังข้อ ที่ต้องการ

6 6 คำชี้แจงเพิ่มเติม • การเปลี่ยนแปลงคำตอบ ให้เลือกคำตอบ (Choice) ใหม่ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มจัดเก็บคำตอบ • หมั่น กดปุ่มจัดเก็บคำตอบ บ่อยๆ เพื่อจัดเก็บ คำตอบของท่านไว้ในฐานข้อมูล หากเกิดปัญหา ไฟดับ หรือระบบขัดข้อง คำตอบของท่านก็จะยังอยู่ • ผู้เข้าสอบสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา ข้อมูลเพื่อตอบคำถามได้ แต่ ห้ามใช้โปรแกรม สนทนา (Chat) และ Social Network ทุก ชนิด หากจับได้จะปรับตกทันที

7 7 กดเมื่อต้องการส่งแบบทดสอบ ( จะไม่สามารถทำแบบทดสอบต่อได้ )


ดาวน์โหลด ppt 1 2 3 4 5 กดเมื่อ ต้องการ จัดเก็บ คำตอบ กดเมื่อ ต้องการส่ง คำตอบ ( ทำเสร็จทุก ข้อแล้ว ) สีเขียว = ข้อที่ ทำแล้ว สีแดง =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google