งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Http://exitexam.tsu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Http://exitexam.tsu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 กดเมื่อต้องการจัดเก็บคำตอบ
กดเมื่อต้องการส่งคำตอบ (ทำเสร็จทุกข้อแล้ว) กดที่หมายเลขข้อเพื่อไปยังข้อที่ต้องการ สีเขียว = ข้อที่ทำแล้ว สีแดง = ข้อยังไม่ทำ

6 คำชี้แจงเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงคำตอบ ให้เลือกคำตอบ(Choice) ใหม่ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มจัดเก็บคำตอบ หมั่น กดปุ่มจัดเก็บคำตอบ บ่อยๆ เพื่อจัดเก็บคำตอบของท่านไว้ในฐานข้อมูล หากเกิดปัญหาไฟดับ หรือระบบขัดข้อง คำตอบของท่านก็จะยังอยู่ ผู้เข้าสอบสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพื่อตอบคำถามได้ แต่ ห้ามใช้โปรแกรมสนทนา (Chat) และ Social Network ทุกชนิด หากจับได้จะปรับตกทันที

7 กดเมื่อต้องการส่งแบบทดสอบ (จะไม่สามารถทำแบบทดสอบต่อได้)


ดาวน์โหลด ppt Http://exitexam.tsu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google