งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการตั้งค่าและ ทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนใช้งาน 1 tmm.rmutl.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการตั้งค่าและ ทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนใช้งาน 1 tmm.rmutl.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการตั้งค่าและ ทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนใช้งาน 1 tmm.rmutl.ac.th

2 การยกเลิก Pop-up blocker 2 1 2 2 วิธีที่ 1

3 ยกเลิก Pop-up blocker 3 1 2 3 วิธีที่ 2

4 ยกเลิก Pop-up blocker 4 4 3 4

5 เข้าใช้งานโปรแกรม 5 tmm.rmutl.ac.th ** ใช้ internet explorer เท่านั้น **

6 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more 6 6 1

7 7 7 2

8 8 8

9 9 9 2 1

10 10 ติดตั้ง flash player

11 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more 11 ติดตั้ง flash player

12 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more 12 ติดตั้ง flash player

13 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more 13 ติดตั้ง Auralog Components คลิก

14 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more 14 ติดตั้ง Auralog Components คลิก RUN เพื่อ Setup

15 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more 15

16 วิธีการทำแบบทดสอบ ก่อนเรียน 16

17 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 17 1. Login เข้าสู่ระบบ 17

18 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 18 2. เลือกทักษะที่ ต้องการฝึกฝน 18

19 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 19 คลิ ก 19 ** ไม่ต้องเลือก ระดับ

20 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 20 คำแนะนำในการทำ แบบทดสอบ 20

21 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 21 เวลาในการทำทดสอบ คำเตือน หากหมดเวลา จะไม่สามารถคลิกเลือก คำตอบได้ 21

22 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 22

23 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 23

24 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 24

25 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 25 ข้อสอบจับคู่กับ รูปภาพ 25

26 26 ข้อสอบแบบฟังเสียงทั้ง คำถามและคำตอบ 26

27 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 27 ข้อสอบแบบฟังประโยคยาว แล้วตอบคำถาม 27

28 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 28

29 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 29

30 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 30

31 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน 31

32 32


ดาวน์โหลด ppt วิธีการตั้งค่าและ ทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนใช้งาน 1 tmm.rmutl.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google