งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการตั้งค่าและทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการตั้งค่าและทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการตั้งค่าและทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน
tmm.rmutl.ac.th

2 การยกเลิก Pop-up blocker
1 วิธีที่ 1 2 2

3 ยกเลิก Pop-up blocker 1 วิธีที่ 2 2 3

4 ยกเลิก Pop-up blocker 3 4 4

5 **ใช้ internet explorer เท่านั้น**
เข้าใช้งานโปรแกรม tmm.rmutl.ac.th **ใช้ internet explorer เท่านั้น**

6 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
1 6

7 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
2 7

8 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
8

9 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
1 2 9

10 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
ติดตั้ง flash player 10

11 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
ติดตั้ง flash player 11

12 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
ติดตั้ง flash player 12

13 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
ติดตั้ง Auralog Components คลิก 13

14 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
ติดตั้ง Auralog Components คลิก RUN เพื่อ Setup 14

15 Set up โปรแกรมในการใช้งาน Tell me more
15

16 วิธีการทำแบบทดสอบก่อนเรียน
16

17 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
1. Login เข้าสู่ระบบ 17

18 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. เลือกทักษะที่ต้องการฝึกฝน 18

19 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
คลิก **ไม่ต้องเลือกระดับ 19

20 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ 20

21 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
เวลาในการทำทดสอบ คำเตือน หากหมดเวลาจะไม่สามารถคลิกเลือกคำตอบได้ 21

22 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
22

23 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
23

24 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
24

25 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อสอบจับคู่กับรูปภาพ 25

26 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อสอบแบบฟังเสียงทั้งคำถามและคำตอบ 26

27 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อสอบแบบฟังประโยคยาวแล้วตอบคำถาม 27

28 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
28 28

29 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
29

30 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
30

31 การทำแบบทดสอบก่อนเรียน
31

32 32


ดาวน์โหลด ppt วิธีการตั้งค่าและทดสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google