งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการประเมิน รายวิชาและประเมิน อาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ประจำภาคต้น ปี การศึกษา 2553 หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก ศึกษา (5 ปี ) วิทยาลัยราชสุดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการประเมิน รายวิชาและประเมิน อาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ประจำภาคต้น ปี การศึกษา 2553 หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก ศึกษา (5 ปี ) วิทยาลัยราชสุดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการประเมิน รายวิชาและประเมิน อาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ประจำภาคต้น ปี การศึกษา 2553 หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก ศึกษา (5 ปี ) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

2 1. เข้าเว็บ www.student.mahidol.ac.th/ev aluation 2. เลือก “ นักศึกษา ” ใส่ รหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

3 1. ตรวจสอบ ความถูกต้อง 2. อ่านวิธีการใช้ งาน

4 คลิกเลือก รายวิชาที่ ต้องการ ประเมิน

5 ตรวจสอบ รายวิชาที่ ต้องการประเมิน อีกครั้ง

6 ทำการคลิก ปุ่ม เพื่อ ประเมิน นักศึกษาสามารถ แสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมได้

7 นักศึกษาสามารถ พิมพ์เพื่อตอบ คำถามเพิ่มเติม

8 1. คลิก “Save” เมื่อ ประเมินเสร็จ สิ้น 2. คลิก “OK” เพื่อ ยืนยัน

9 เมื่อคลิก “OK” แล้ว ระบบจะเปิด หน้าประเมิน อาจารย์ผู้สอน โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคลิก “OK” แล้ว ระบบเปิดหน้า นี้ ให้เข้าสู่ ระบบใหม่อีก ครั้ง

10 คลิกเพื่อประเมิน อาจารย์ผู้สอนใน รายวิชา

11 ทำการประเมิน อาจารย์

12 1. คลิก “Save” เมื่อ ประเมินเสร็จ 2. คลิก “OK” เพื่อยืนยัน

13 คลิกประเมินอาจารย์อีกคน ในกรณีที่มีอาจารย์สอน มากกว่า 1 คน

14 คลิกเพื่อประเมิน รายวิชาต่อไป

15 ทำการประเมิน รายวิชาต่อไป

16 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งาน บริการการศึกษา วิทยาลัยราช สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-889-5315-9 ต่อ 237


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการประเมิน รายวิชาและประเมิน อาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ประจำภาคต้น ปี การศึกษา 2553 หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก ศึกษา (5 ปี ) วิทยาลัยราชสุดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google