งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (5 ปี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (5 ปี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการประเมินรายวิชาและประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (5 ปี) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

2 1. เข้าเว็บ www.student.mahidol.ac.th/evaluation
2. เลือก “นักศึกษา” ใส่รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)

3 1. ตรวจสอบความถูกต้อง 2. อ่านวิธีการใช้งาน

4 คลิกเลือกรายวิชาที่ต้องการประเมิน

5 ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการประเมินอีกครั้ง

6 นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
ทำการคลิกปุ่ม เพื่อประเมิน นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

7 นักศึกษาสามารถพิมพ์เพื่อตอบคำถามเพิ่มเติม

8 1. คลิก “Save” เมื่อประเมินเสร็จสิ้น
2. คลิก “OK” เพื่อยืนยัน 1. คลิก “Save” เมื่อประเมินเสร็จสิ้น

9 เมื่อคลิก “OK” แล้ว ระบบจะเปิดหน้าประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยอัตโนมัติ

10 คลิกเพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

11 ทำการประเมินอาจารย์

12 1. คลิก “Save” เมื่อประเมินเสร็จ
2. คลิก “OK” เพื่อยืนยัน 1. คลิก “Save” เมื่อประเมินเสร็จ

13 คลิกประเมินอาจารย์อีกคนในกรณีที่มีอาจารย์สอนมากกว่า 1 คน

14 คลิกเพื่อประเมินรายวิชาต่อไป

15 ทำการประเมินรายวิชาต่อไป

16 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร ต่อ 237


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (5 ปี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google