งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานกับ ข้อความ. รูปแบบของข้อความในโปรแกรม PowerPoint  กรอบเค้าโครงเป็นข้อความเค้าโครง เรื่องของเนื้อหา ซึ่งเกิดจากการสร้างเค้า โครงใน Outline หรือการสร้างข้อความจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานกับ ข้อความ. รูปแบบของข้อความในโปรแกรม PowerPoint  กรอบเค้าโครงเป็นข้อความเค้าโครง เรื่องของเนื้อหา ซึ่งเกิดจากการสร้างเค้า โครงใน Outline หรือการสร้างข้อความจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานกับ ข้อความ

2 รูปแบบของข้อความในโปรแกรม PowerPoint  กรอบเค้าโครงเป็นข้อความเค้าโครง เรื่องของเนื้อหา ซึ่งเกิดจากการสร้างเค้า โครงใน Outline หรือการสร้างข้อความจาก เค้าร่างที่โปรแกรมมีเป็นเลย์เอาต์มาให้  กล่องข้อความเป็นข้อความที่เราต้องการ ใส่เพิ่มเติมลงไปในสไลด์ โดยจะไม่มีผลต่อ โครงเรื่องใน Outline  ข้อความศิลป์เป็นข้อความที่ได้ ออกแบบให้มีความโดดเด่น ทั้งสีสัน และ แสงเงา

3 รูปแบบของข้อความในโปรแกรม PowerPoint

4 การปรับแต่งข้อความ

5 ในระหว่างที่เลือกข้อความ เราสามารถนำคีย์ ลัดมาช่วยให้ทำงานง่ายยิ่งขึ้นดังนี้  กด + เลือกข้อความจากเคอร์เซอร์ไป ด้านบนอีก 1 บรรทัด  กด + เลือกข้อความจากเคอร์เซอร์ไป ด้านล่างอีก 1 บรรทัด  กด + เลือกข้อความจากเคอร์เซอร์ไปยัง ตำแหน่งถัดไป  กด + เลือกข้อความจากเคอร์เซอร์ไปยัง ตำแหน่งก่อนหน้านี้  ดับเบิ้ลคลิกที่คำเป็นการเลือกครอบคลุมคำ นั้น  ทริปเปิ้ลคลิกเป็นการเลือกข้อความทั้ง บรรทัด หรือย่อหน้า การปรับแต่งข้อความ


ดาวน์โหลด ppt การทำงานกับ ข้อความ. รูปแบบของข้อความในโปรแกรม PowerPoint  กรอบเค้าโครงเป็นข้อความเค้าโครง เรื่องของเนื้อหา ซึ่งเกิดจากการสร้างเค้า โครงใน Outline หรือการสร้างข้อความจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google