งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่าย ธุรการ - การเงิน ขั้นตอน การตอบ แบบสอบถาม เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่าย ธุรการ - การเงิน ขั้นตอน การตอบ แบบสอบถาม เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่าย ธุรการ - การเงิน ขั้นตอน การตอบ แบบสอบถาม เรื่อง

2 ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บไซต์ http://www.sl.ac.th • รหัสประจำตัว : t ตามด้วย เลขประจำตัว • รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่กำหนด

3 ขั้นตอนที่ 2 : คลิก TAB “ วิจัยและ สำรวจ ” คลิก Tab “ วิจัยและ สำรวจ ”

4 ขั้นตอนที่ 3 : คลิกเลือก แบบสอบถามที่ต้องการตอบ คลิกเลือกแบบสอบถามที่ต้องการ ตอบ ในที่นี้คือ แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการให้บริการ ฝ่ายธุรการ – การเงิน ประจำปี การศึกษา 2553

5 ขั้นตอนที่ 4 : ตอบคำถามให้ครบทุก ข้อ ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ 1. กรณีที่เป็นตัวเลือกระดับให้คลิก เลือกระดับที่ต้องการ 2. กรณีที่เป็นคำถามปลายเปิด ให้คลิก ที่คำว่า “ ตอบคำถาม ” แล้วสามารถ พิมพ์ข้อความที่ต้องการได้

6 ขั้นตอนที่ 5 : กดปุ่ม “Send” เมื่อ ตอบครบทุกข้อ เมื่อตอบทุกข้อครบถ้วน ให้กดปุ่ม “Send” เพื่อ เป็นการส่งและยืนยัน คำตอบ

7 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่าย ธุรการ - การเงิน ขั้นตอน การตอบ แบบสอบถาม เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google