งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอน การตอบแบบสอบถาม เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอน การตอบแบบสอบถาม เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอน การตอบแบบสอบถาม เรื่อง
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายธุรการ - การเงิน

2 ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บไซต์ http://www.sl.ac.th
รหัสประจำตัว : tตามด้วยเลขประจำตัว รหัสผ่าน : รหัสผ่านที่กำหนด

3 ขั้นตอนที่ 2 : คลิก TAB “วิจัยและสำรวจ”

4 ขั้นตอนที่ 3 : คลิกเลือกแบบสอบถามที่ต้องการตอบ
คลิกเลือกแบบสอบถามที่ต้องการตอบ ในที่นี้คือ แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายธุรการ – การเงิน ประจำปีการศึกษา 2553

5 ขั้นตอนที่ 4 : ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ
1. กรณีที่เป็นตัวเลือกระดับให้คลิกเลือกระดับที่ต้องการ 2. กรณีที่เป็นคำถามปลายเปิด ให้คลิกที่คำว่า “ตอบคำถาม” แล้วสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้

6 ขั้นตอนที่ 5 : กดปุ่ม “Send” เมื่อตอบครบทุกข้อ

7 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอน การตอบแบบสอบถาม เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google