งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำรวจข้อมูลโรงงาน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โรงงาน ทำการ Login เข้าระบบ โดยกดที่ “Login” พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำรวจข้อมูลโรงงาน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โรงงาน ทำการ Login เข้าระบบ โดยกดที่ “Login” พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำรวจข้อมูลโรงงาน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โรงงาน http://reg.diw.go.th/survey ทำการ Login เข้าระบบ โดยกดที่ “Login” พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

2 1. เพิ่มข้อมูลโรงงานที่ทำการ สำรวจ

3 ป้อนเลขทะเบียนโรงงาน และวันที่ที่ทำการสำรวจ ซึ่ง ระบบจะขึ้นวันที่ปัจจุบันให้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นกดปุ่ม “ เพิ่ม / แก้ไขข้อมูล ” 1. เพิ่มข้อมูลโรงงานที่ทำการ สำรวจ

4 ระบบจะแสดงข้อมูลเดิม ที่มีอยู่ในระบบให้ ซึ่ง สามารถพิมพ์แก้ไข ข้อมูลที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อ แก้ไขข้อมูลต่างเสร็จ เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ เพิ่ม / แก้ไขข้อมูล ” ปุ่มเชื่อมโยงไปยัง ฟอร์มข้อมูลน้ำและ ข้อมูลกาก อุตสาหกรรม

5 วิธีการเพิ่มรายการ วัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ ให้กดตรงคำ ว่า “ เพิ่มรายการ ” จะปรากฎหน้าต่างเพื่อให้ ป้อนรายการวัตถุดิบหลัก จากนั้นกดปุ่ม “ เพิ่มข้อมูล ”

6 การแก้ไข / ลบรายการวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ที่บันทึก ไปแล้ว เมื่อรายการปรากฎอยู่ในหน้าหลักให้กดที่ หมายเลขลำดับของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำ การ แก้ไข จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างใหม่พร้อม รายละเอียดข้อมูล สามารถพิมพ์แก้ไขได้ จากนั้นกดปุ่ม “ แก้ไขข้อมูล ” หรือถ้าต้องการลบข้อมูลรายการ ดังกล่าวให้ กดปุ่ม “ ลบข้อมูล ” การแก้ไข / ลบรายการวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่บันทึกไปแล้ว

7 การเพิ่มข้อมูล มลพิษทางน้ำ ให้กดปุ่ม “ ข้อมูลมลพิษทางน้ำ ” จากนั้นระบบจะแสดง ฟอร์ม การสำรวจ ข้อมูลมลพิษทางน้ำให้ อีกหน้าต่างหนึ่ง เมื่อ ป้อนข้อมูลครบให้กดปุ่ม “ เพิ่มข้อมูล ” และทำ การปิดหน้าต่างโดยกด ปุ่มกากบาทที่มุมบน ด้านขวาของหน้าต่าง

8 การเพิ่มข้อมูลกาก อุตสาหกรรม ให้กดปุ่ม “ ข้อมูลกากอุตสาหกรรม ” จากนั้นระบบจะแสดง ฟอร์มกากอุตสหกรรม ให้ เมื่อป้อนข้อมูลครบ ให้กดปุ่ม “ เพิ่มข้อมูล ” และทำ การปิด หน้าต่างโดยกดปุ่ม กากบาทที่มุมบน ด้านขวาของหน้าต่าง

9 2. เรียกดูข้อมูลโรงงานที่ท่าน ได้บันทึกไปแล้ว

10 ระบบจะแสดงรายการข้อมูลโรงงานที่ผู้ใช้ได้บันทึกไปแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่มลำดับเพื่อ ดูรายละเอียดทั้งหมดของ แต่ละรายการ ซึ่งสามารถ ทำการแก้ไขหรือลบข้อมูล ได้

11 3. ค้นหาข้อมูลโรงงานที่ทำการ สำรวจ

12 สามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลโรงงาน จากนั้นกดปุ่ม “ แสดงผลการค้นหา ”

13 3. ค้นหาข้อมูลโรงงานที่ทำการ สำรวจ ระบบจะทำการค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด ถ้าพบข้อมูลจะแสดงรายการข้อมูล สามารถกดตรงเลขทะเบียนโรงงานเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

14 3. ค้นหาข้อมูลโรงงานที่ทำการ สำรวจ


ดาวน์โหลด ppt สำรวจข้อมูลโรงงาน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โรงงาน ทำการ Login เข้าระบบ โดยกดที่ “Login” พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google