งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีโครงการขึ้นไม่ครบ Print ใบ Transcript แล้ว ติดต่อหน่วยงานผู้จัดแต่ละ โครงการที่นิสิตเข้าร่วม ขั้นตอนการเช็คชั่วโมง กิจกรรมของนิสิต ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีโครงการขึ้นไม่ครบ Print ใบ Transcript แล้ว ติดต่อหน่วยงานผู้จัดแต่ละ โครงการที่นิสิตเข้าร่วม ขั้นตอนการเช็คชั่วโมง กิจกรรมของนิสิต ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีโครงการขึ้นไม่ครบ Print ใบ Transcript แล้ว ติดต่อหน่วยงานผู้จัดแต่ละ โครงการที่นิสิตเข้าร่วม ขั้นตอนการเช็คชั่วโมง กิจกรรมของนิสิต ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 เข้าจากหน้าเวบไซด์ www.ku.ac.th ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3 หรือพิมพ์ชื่อเวบไซด์ http://nisit.kasetsart.org ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4 เลือกวิทยาเขตบางเขน ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

5 เลือกค้นหาชื่อนิสิต ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

6 กรอกรหัสนิสิต ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

7 ตรวจสอบชื่อว่าตรงกับรหัสนิสิตแล้ว เลือกรายงาน Transcript ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

8 เลือกที่รายงานผลใบบันทึกกิจกรรม แบบแยกประเภท เฉพาะที่ " รับรอง " ( เช็คว่าผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ หรือไม่ ) ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

9 ใบรับรองฉบับตรวจสอบ ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

10 เลื่อนมาด้านล่างจะพบสรุป ข้อมูลในตาราง สีแดงคือ ยังไม่ ผ่านเกณฑ์ สีเขียวคือ ผ่านเกณฑ์ ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


ดาวน์โหลด ppt กรณีโครงการขึ้นไม่ครบ Print ใบ Transcript แล้ว ติดต่อหน่วยงานผู้จัดแต่ละ โครงการที่นิสิตเข้าร่วม ขั้นตอนการเช็คชั่วโมง กิจกรรมของนิสิต ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google