งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรม 7 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรม 7 สิงหาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรม 7 สิงหาคม 2555

2 การเตรียมความพร้อม สมุดทะเบียนเกษตรกร อุปกรณ์ Internet สมุด

3 อุปกรณ์ที่ต้องมี เครื่องคอมพิวเตอร์
ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถอ่าน PDF ไฟล์ได้ และ ติดตั้ง Driver Printer เครื่องพิมพ์ Passbook อุปกรณ์สำรองไฟ UPS (ควรมี)

4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

5 การเชื่อมต่อ Printer กับ Computer
การเชื่อมต่อสายเครื่องพิมพ์แบบ USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อสายเครื่องพิมพ์แบบ Parallel การเปิดเครื่องพิมพ์ USB การใส่สมุดกับเครื่องพิมพ์ Parallel

6 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ • สมุดทะเบียนเกษตรกร •

7 การติดตั้ง Driver สำหรับเครื่องพิมพ์ Passbook
1.1 ติดตั้งแบบอัตโนมัติจากแผ่น CD Driver 1) ใส่แผ่น CD Driver ในช่อง CD-ROM 2) โดยปกติแล้ว Driver ของเครื่องพิมพ์จะเปิดอัตโนมัติ และมีเมนูให้ คลิกเลือกติดตั้ง 3) ทำตามขั้นตอนตามที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 4) รอจนกระทั่งโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 5) จะมี Icon Printer เพิ่มขึ้นมา

8 การติดตั้ง Driver สำหรับเครื่องพิมพ์ Passbook
1.2 ติดตั้งแบบกำหนดเอง 1) เข้าไปที่เมนู Control Panel 2) คลิกเลือก Printer and Faxes 3) คลิกเมนูด้านซ้าย Add a Printer

9

10 การติดตั้ง Driver สำหรับเครื่องพิมพ์ Passbook
1.2 ติดตั้งแบบกำหนดเอง (ต่อ) 4) คลิกปุ่ม Next ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ถึงหน้าต่างด้านล่าง 5) คลิกเลือกปุ่ม Have Disk และคลิกเลือกที่อยู่ของ Driver ว่าอยู่ที่ Drive ไหน 6) จากนั้นคลิกเลือก Next ไปจนกระทั่งติดตั้งเสร็จ 7) ถ้าต้องการให้ Printer เครื่องนี้เป็นเครื่องพิมพ์หลัก ให้ คลิก Yes

11

12 การติดตั้ง Driver สำหรับเครื่องพิมพ์ Passbook
1.2 ติดตั้งแบบกำหนดเอง (ต่อ) 8) คลิกปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง

13 การติดตั้ง Driver สำหรับเครื่องพิมพ์ Passbook
1.2 ติดตั้งแบบกำหนดเอง (ต่อ) 9) จะมี Icon Printer เพิ่มขึ้นมา **สำหรับ Printer ที่เชื่อมต่อด้วย USB ห้ามทำการ เชื่อมต่อ Printer ในขณะติดตั้งโปรแกรม (ในระหว่าง การติดตั้ง Driver ให้รอจนกระทั่งโปรแกรมสั่งให้เปิด เครื่อง Printer และเชื่อมต่อสาย USB)

14 การติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF
1. Adobe Reader

15

16 การติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF
2. Foxit Reader

17

18 เตรียมการใช้งานระบบ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
จัดเตรียมข้อมูลที่จะจัดพิมพ์ รายหมู่ หรือ รายตำบล

19 การใช้งานระบบ เข้าสู่ระบบ การเรียกดูข้อมูลเกษตรกร
ออกเลขสมุดทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร จัดพิมพ์ข้อมูลลงสมุด

20

21 การเข้าสู่ระบบ

22 ค้นหาข้อมูลเกษตรกร ค้นหาข้อมูลเกษตรกรได้จากชื่อ-นามสกุล, รหัสบัตรประชาชน, รหัสครัวเรือน หรือหมายเลขสมุด ระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา”

23 ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร

24 ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

25 การถือครองที่ดิน

26 กิจกรรมทางการเกษตร

27 การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ

28 ข้อมูลเพิ่มเติม

29 ออกเลขสมุดทะเบียนเกษตรกร

30 ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรก่อนพิมพ์

31 ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรก่อนพิมพ์
แสดงข้อมูลสรุปรายบุคคลในรูปแบบ A4 พิมพ์แบบสรุปข้อมูลให้เกษตรกรตรวจสอบ

32 การจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร
สำหรับการพิมพ์ข้อมูลหน้าแรก คลิกเลือกทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร เปิดสมุดทะเบียนหน้าที่ ๑ สอดสมุดใส่เครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อย กดปุ่ม พิมพ์

33 สอดสมุดใส่เครื่องพิมพ์

34 การจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร

35 สมาชิกในครัวเรือน

36 การถือครองที่ดิน

37 การประกอบกิจกรรมการเกษตร

38 การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ

39 ข้อมูลเพิ่มเติม

40

41 การรายงานความก้าวหน้า

42 การรายงานความก้าวหน้า

43 การรายงานความก้าวหน้า

44 การรายงานความก้าวหน้า
ระบบดึงข้อมูลให้ อำเภอรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันจันทร์ ตัดยอด น. และส่งจังหวัดภายใน น.

45 การรายงานความก้าวหน้า
จังหวัดเร่งรัด ตรวจสอบและประมวลผลภาพรวม ของจังหวัด และรายงานกรมทุกวันอังคาร ภายในเวลา น.


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรม 7 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google