งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน โปรแกรม 7 สิงหาคม 2555. การเตรียมความพร้อม สมุด ทะเบียน เกษตรกร อุปกรณ์ Internet สมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน โปรแกรม 7 สิงหาคม 2555. การเตรียมความพร้อม สมุด ทะเบียน เกษตรกร อุปกรณ์ Internet สมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน โปรแกรม 7 สิงหาคม 2555

2 การเตรียมความพร้อม สมุด ทะเบียน เกษตรกร อุปกรณ์ Internet สมุด

3 อุปกรณ์ที่ต้องมี  เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมที่สามารถอ่าน PDF ไฟล์ได้ และ ติดตั้ง Driver Printer  เครื่องพิมพ์ Passbook  อุปกรณ์สำรองไฟ UPS ( ควรมี )

4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

5 การเชื่อมต่อ Printer กับ Computer การเชื่อมต่อสายเครื่องพิมพ์แบบ USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์USB การเชื่อมต่อสายเครื่องพิมพ์แบบ ParallelParallel การใส่สมุดกับเครื่องพิมพ์ การเปิดเครื่องพิมพ์เปิดเครื่องพิมพ์ Parallel USB

6 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ สมุดทะเบียนเกษตรกร การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ สมุดทะเบียนเกษตรกร

7 การติดตั้ง Driver สำหรับ เครื่องพิมพ์ Passbook 7 1.1 ติดตั้งแบบอัตโนมัติจากแผ่น CD Driver 1) ใส่แผ่น CD Driver ในช่อง CD-ROM 2) โดยปกติแล้ว Driver ของเครื่องพิมพ์จะเปิด อัตโนมัติ และมีเมนูให้คลิกเลือกติดตั้ง 3) ทำตามขั้นตอนตามที่ปรากฏบนหน้า จอคอมพิวเตอร์ 4) รอจนกระทั่งโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 5) จะมี Icon Printer เพิ่มขึ้นมา

8 การติดตั้ง Driver สำหรับ เครื่องพิมพ์ Passbook 8 1.2 ติดตั้งแบบกำหนดเอง 1) เข้าไปที่เมนู Control Panel 2) คลิกเลือก Printer and Faxes 3) คลิกเมนูด้านซ้าย Add a Printer

9

10 การติดตั้ง Driver สำหรับ เครื่องพิมพ์ Passbook 10 1.2 ติดตั้งแบบกำหนดเอง ( ต่อ ) 4) คลิกปุ่ม Next ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ถึง หน้าต่างด้านล่าง 5) คลิกเลือกปุ่ม Have Disk และคลิกเลือก ที่อยู่ของ Driver ว่าอยู่ที่ Drive ไหน 6) จากนั้นคลิกเลือก Next ไปจนกระทั่ง ติดตั้งเสร็จ 7) ถ้าต้องการให้ Printer เครื่องนี้เป็น เครื่องพิมพ์หลัก ให้คลิก Yes

11

12 การติดตั้ง Driver สำหรับ เครื่องพิมพ์ Passbook 12 1.2 ติดตั้งแบบกำหนดเอง ( ต่อ ) 8) คลิกปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการ ติดตั้ง

13 การติดตั้ง Driver สำหรับ เครื่องพิมพ์ Passbook 13 1.2 ติดตั้งแบบกำหนดเอง ( ต่อ ) 9) จะมี Icon Printer เพิ่มขึ้นมา ** สำหรับ Printer ที่เชื่อมต่อด้วย USB ห้ามทำการเชื่อมต่อ Printer ในขณะ ติดตั้งโปรแกรม ( ในระหว่างการติดตั้ง Driver ให้รอจนกระทั่งโปรแกรมสั่งให้ เปิดเครื่อง Printer และเชื่อมต่อสาย USB)

14 การติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิด ไฟล์ PDF 14 1. Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/

15

16 การติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิด ไฟล์ PDF 16 2. Foxit Reader http://www.foxitsoftware.com/downloads/

17

18 เตรียมการใช้งานระบบ  เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม  เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  จัดเตรียมข้อมูลที่จะจัดพิมพ์ รายหมู่ หรือ รายตำบล

19 การใช้งานระบบ เข้าสู่ระบบ การเรียกดูข้อมูลเกษตรกร ออกเลขสมุดทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร จัดพิมพ์ข้อมูลลงสมุด

20

21 การเข้าสู่ระบบ http://passbook.doae.go.th

22 ค้นหาข้อมูลเกษตรกร ค้นหาข้อมูลเกษตรกรได้จากชื่อ - นามสกุล, รหัสบัตรประชาชน, รหัสครัวเรือน หรือ หมายเลขสมุด ระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้น คลิกปุ่ม “ ค้นหา ”

23 ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร

24 ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

25 การถือครองที่ดิน

26 กิจกรรมทางการเกษตร

27 การเข้าร่วมโครงการ ภาครัฐ

28 ข้อมูลเพิ่มเติม

29 ออกเลขสมุดทะเบียน เกษตรกร

30 ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร ก่อนพิมพ์

31 แสดงข้อมูลสรุปรายบุคคลในรูปแบบ A4

32 การจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุด ทะเบียนเกษตรกร สำหรับการพิมพ์ข้อมูลหน้าแรก ๑.คลิกเลือกทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ๒.เปิดสมุดทะเบียนหน้าที่ ๑ ๓.สอดสมุดใส่เครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อย ๔.กดปุ่ม พิมพ์

33 สอดสมุดใส่ เครื่องพิมพ์

34 การจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุด ทะเบียนเกษตรกร

35 สมาชิกใน ครัวเรือน

36 การถือครอง ที่ดิน

37 การประกอบ กิจกรรม การเกษตร

38 การเข้าร่วม โครงการภาครัฐ

39 ข้อมูลเพิ่มเติม

40

41 การรายงานความก้าวหน้า

42

43

44 ระบบดึงข้อมูลให้ อำเภอรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันจันทร์ ตัดยอด 12.00 น. และส่งจังหวัดภายใน 16.00 น.

45 การรายงานความก้าวหน้า จังหวัดเร่งรัด ตรวจสอบและประมวลผล ภาพรวม ของจังหวัด และรายงานกรมทุกวันอังคาร ภายใน เวลา 16.00 น.


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน โปรแกรม 7 สิงหาคม 2555. การเตรียมความพร้อม สมุด ทะเบียน เกษตรกร อุปกรณ์ Internet สมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google