งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดความวิตกกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดความวิตกกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดความวิตกกังวล

2 อาการของการวิตกกังวล
ใจสั่น - กินไม่ได้ กระสับกระส่าย - นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก - นั่งไม่ติด ตกใจง่าย - ชาตามตัว ปวดศรีษะ ฯลฯ ฯลฯ

3 สาเหตุ ปัจจัยทางร่างกาย ก้านสมองมีความไวเกินประสาทอัตโนมัติเร็วเกินไป ผลจากยาและสารอาหารบางชนิด เช่น กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน โสม ยาแก้หวัด ยาลดน้ำหนัก ทางจิตใจ จากกิจวัตรประจำวัน บุคลิกภาพจากปัจจัยแวดล้อม ทางสังคม ความเร่งรีบ ความด่วน

4 ระดับความรุนแรงของความวิตกกังวล
โรควิตกกังวล Generalized Anxiety disorder โรคกลัว Phobia โรคย้ำคิดย้ำทำ Obssessive compulsive โรคจิต Psychotic disorders

5 คนมีหลายประเภท คน Proactive ไม่ค่อยวิตกกังวล มองปัญหาพยายามหาทางแก้ไขและมีเวลาในการแก้ไขได้นาน คน Reactive มักจะไม่ค่อยเตรียมการแก้ไขปัญหาพยายามหาข้ออ้างต่างๆ

6 ส่วนผสมของความรักในจิตมนุษย์
การอดทนต่อการกระทำไม่ถูกต้องของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขแห่งตน การอดกลั้นต่อการกระทำไม่ถูกต้องของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น การให้อภัยต่อการกระทำไม่ถูกต้องของผู้อื่น เพื่อตอบแทนพระคุณผู้เป็นครูสอนพฤติกรรมด้านลบนั้นให้ตนเองได้เรียนรู้ การห่วงใย ด้วยอยากเห็นผู้อื่นเขาเป็นสุข การเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ด้วยอยากเห็นผู้อื่นเขาพ้นทุกข์

7 ความมั่นคงในจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น ความศรัทธา

8 หลักการสร้างคนดีและมีคุณภาพ
ต้องสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพแบบยั่งยืนเท่านั้น ห้ามขู่บังคับฝืนใจคนให้เป็นคนดี ห้ามใช้สิ่งยั่วยุล่อใจคนให้อยากได้เพื่อแลกกับการทำดี จงให้รางวัลตอบแทนคนดีหลังพบว่าเขาทำดีแล้วเท่านั้น ไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไว้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่น จงให้โอกาสคนชั่วได้แก้ตัวบ้างเพราะคนทุกคนอยากเป็นคนดี

9 คุณค่าของคน คุณสมบัติ คุณธรรม คุณประโยชน์

10 คุณสมบัติ ความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความรอบรู้
ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ ประสบการณ์ชีวิต พรสวรรค์

11 คุณธรรม จิตบริสุทธิ์ ธรรมชาติบริสุทธิ์ กายบริสุทธิ์

12 ลักษณะผู้มีจิตบริสุทธิ์
มีความปิติสุขเป็นอารมณ์ มีความสงบเป็นอาจิณ มีความรักและเมตตาเป็นพลัง

13 การเป็นผู้มีธรรมชาติบริสุทธิ์
มีความฉลาดในการเป็นมนุษย์มากน้อยเพียงใด เป็นมนุษย์เป็นหรือไม่ มีวิสัยทัศน์และค่านิยมการดำเนินชีวิตที่พ้องกับกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติข้อใหญ่ที่เป็นสากลหรือเปล่า

14 ผู้มีวิสัยทัศน์และค่านิยมการดำเนินชีวิตตามกฎของธรรมชาติ
รู้จักรักผู้อื่น รู้จักรักตนเอง ด้วยการทำตนให้ผู้อื่นรัก รู้จักเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ด้วยการกระทำที่ตนเอง รู้จักเหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับผู้อื่น ด้วยการประพฤติชอบ รู้จักพึ่งพา ด้วยการมองเห็นคุณค่าของผู้อื่น รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างผู้มีสติ

15 พฤติกรรมความสัมพันธ์
พฤติกรรมการสร้างมิตร 1. มีความกระตือรือร้นสูง 2. เคลื่อนไหวตนเองเข้าหาผู้อื่น 3. แสดงออกซึ่งความเป็นมิตร - ยิ้มง่าย - ทักทายก่อน - อ่อนหวาน - อ่อนโยน - ไม่อ่อนแอ

16 พฤติกรรมขยะของมนุษย์
ขี้โมโห หงุดหงิดง่าย หรือเจ้าอารมณ์ ขี้ใจน้อย เอาแต่ใจตัว ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ขี้ขลาด ไม่กล้าเผชิญหน้า ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้ารับผิดชอบ ขี้โม้ ชอบคุยโอ้อวด ชอบพูดเกินจริง ขี้เกียจ ชอบอู้ ไม่สู้งานหนัก

17 พฤติกรรมการสร้างมิตร
4. เปิดเผยตนเอง - ต้องเปิดเผยแต่สิ่งที่ดีงามของตนเอง - ต้องมองหาแต่สิ่งดีงามของผู้อื่น - ต้องลดละเลิกพฤติกรรมขยะของตนให้ได้ - ต้องไม่ใส่ใจในพฤติกรรมขยะของผู้อื่น

18 พฤติกรรมการสร้างมิตร
5. ช่างสังเกต - ต้องใช้ให้เป็น - ต้องใช้ให้ถูกต้อง - ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt การลดความวิตกกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google