งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพจิต. ความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจปราศจากอาการ ของโรคจิต โรคประสาท หรือลักษณะ ผิดปกติอื่นๆทางจิตใจ สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีข้อขัดแย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพจิต. ความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจปราศจากอาการ ของโรคจิต โรคประสาท หรือลักษณะ ผิดปกติอื่นๆทางจิตใจ สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีข้อขัดแย้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพจิต

2 ความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจปราศจากอาการ ของโรคจิต โรคประสาท หรือลักษณะ ผิดปกติอื่นๆทางจิตใจ สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีข้อขัดแย้ง ภายในจิตใจ

3 ป้องกัน ส่งเสริม รักษา

4 โรคประสาท (Neuroses) 1. ปฏิกิริยาวิตกกังวล (Anxiety) 2. ย้ำคิด ย้ำทำ (Obsessive – Compulsive) 3. ความกลัว (Phobia) 4. ฮิสทีเรีย (Hysteria) - Dissociative reaction เก็บกด ลืม -Conversion แสดงความผิดปกติ ออกมาทางกาย

5 โรคจิต (Psychoses) สร้างโลกและสิ่งแวดล้อมใหม่ 1. Paranoid Reactions - ปฏิกิริยา หวาดระแวง สำคัญตัวผิด สงสัย 2. Schizophrenia - จิตเภท ถอยห่างจาก ความเป็นจริง, อารมณ์แปรปรวน มีความ คดไม่แน่นอน 3. Manic and Depressive Reactions - อาการแกว่งของอารมณ์จากเศร้าไปสู่ความ ตื่นเต้น

6  สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  สร้างมาตรฐานในการประเมินผลงาน  อย่ามีอคติในการประเมินคุณค่าการทำงาน ของคน  ให้คำชม  ให้ผู้ใต้บังคบบัญชารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่ง อาจมีผลกระทบถึงเขา  ให้ความช่วยเหลือ

7  กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตัวของ ตัวเอง  เป็นตัวแบบที่ดี  รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา  ให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงออก  มอบหมายงาน หน้าที่ให้ทำ

8 สุขภาพจิตดี  อย่าวิตกต่อคำว่ากล่าวของผู้อื่นจนเกินไป  อย่าประมาท ตกเป็นทาสของอบายมุข  เมื่อพลาดอย่าพะวงถึงการแก้ตัว แต่ให้ใช้ รอยยิ้ม และการกระทำดีแทน  อย่าซ้ำเติม  อย่ากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิด  เอาประโยชน์  ไม่มั่นใจแต่หัดต่อสู้ถึงอุปสรรค

9 สุขภาพจิตดี ( ต่อ )  ช่วยคนอื่นอย่างเหมาะสม และจริงใจ  เข้าใจ - เห็นใจผู้อื่น  ศรัทธา  งานยุ่งยากไม่ทำให้คนทุกข์ใจ แต่คนทุกข์ ใจทำให้งานยุ่งยาก  คิดทุกคำที่พูด  ใจกว้าง - รับฟัง - ยอมรับ  ธรรมชาติ - อย่าตั้งกฏเกณฑ์มากเกินไป

10 บุคลิกการพูดที่ต้องปรับปรุง  ตุ๊กตาหิน  สิ้นชีวา  หาที่ยึด  ขงเบ้งดูดาว  หาวบนเวที  หมีกินผึ้ง

11 บุคลิกการพูดที่ต้องปรับปรุง ( ต่อ )  โกรธขึ้งผู้ฟัง  ชะมดดักจั่น  ถลาร่อนลม  ยืนชมทะเล  ซวนเซยามเมา  ชาวเขาขึ้นฮอ

12 เข้าใจตน เพื่อที่จะเข้าใจตัวเองนั้น ฉันคงต้องยอมรับขีดจำกัดของตนเอง ทั้งส่วนที่ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งส่วนที่ฉันอยากเปลี่ยนแปลง และยอมรับส่วนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่ามันคือความปวดร้าว ความหวาดกลัว ความยากลำบาก และการเสี่ยงภัย


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพจิต. ความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจปราศจากอาการ ของโรคจิต โรคประสาท หรือลักษณะ ผิดปกติอื่นๆทางจิตใจ สามารถปรับตัวให้ เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีข้อขัดแย้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google