งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอผู้ป่วยจิตเวช 2 ยินดีนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอผู้ป่วยจิตเวช 2 ยินดีนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หอผู้ป่วยจิตเวช 2 ยินดีนำเสนอ

2 ความบกพร่องความถนัดทางด้านการเรียน
LD Learning Disbility

3 ความบกพร่องทางความถนัดทางการเรียน...คืออะไร?
เป็นความผิดปกติเฉพาะด้านของทักษะที่เกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ การอ่าน การเขียน หรือการคำนวณที่ไม่สอดคล้องกับระดับเชาว์ปัญญา จากแบทดสอบมาตรฐานที่ต่ำกว่าที่คาดจากอายุ ชั้นเรียน และระดับเชาว์ปัญญา หรือประมาณว่ามีทักษะการอ่าน เขียน หรือคำนวฯต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 2 ชั้นเรียน

4 LD พบได้บ่อยแค่ไหน ? พบประมาณร้อยละ โดยเด็กผู้ชายพบมากกว่าเด็กผู้หญิง เท่า และความบกพร่องของทักษะการอ่านเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด

5 สาเหตุ... ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาททำให้มีผลต่อขบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษา และพบว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรมด้วย

6 เด็กที่เป็น LD จะแสดงอาการอย่างไร
ด้านภาษา : พบว่าออกเสียงไม่ถูกต้อง เรียนรู้คำใหม่ๆ ได้ช้า หรือไม่สามารถทำตามคำสั่งได้มากว่า 1 อย่าง ด้านกล้ามเนื้อเคลื่อนไหว : ขาดทักษะการดูแลตนเอง เช่น ทักษะการติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า ตัดด้วยกรรไกร การขี่จักรยาน เป็นต้น

7 ด้านพฤติกรรม : พบว่าเป็นเด็กเลี้ยงยากในวัยทารก ทำอะไรไม่เสร็จ ไม่เล่นโต้ตอบกับเพื่อน หรือหุนหันใจร้อน สมาธิสั้น มีความรู้สึกต่อตัวเองไม่ดี กังวล เฉยเมย หรือต่อต้าน


ดาวน์โหลด ppt หอผู้ป่วยจิตเวช 2 ยินดีนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google