งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นความผิดปกติเฉพาะด้านของ ทักษะที่เกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ การ อ่าน การเขียน หรือการคำนวณที่ไม่ สอดคล้องกับระดับเชาว์ปัญญา จากแบ ทดสอบมาตรฐานที่ต่ำกว่าที่คาดจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นความผิดปกติเฉพาะด้านของ ทักษะที่เกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ การ อ่าน การเขียน หรือการคำนวณที่ไม่ สอดคล้องกับระดับเชาว์ปัญญา จากแบ ทดสอบมาตรฐานที่ต่ำกว่าที่คาดจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เป็นความผิดปกติเฉพาะด้านของ ทักษะที่เกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ การ อ่าน การเขียน หรือการคำนวณที่ไม่ สอดคล้องกับระดับเชาว์ปัญญา จากแบ ทดสอบมาตรฐานที่ต่ำกว่าที่คาดจาก อายุ ชั้นเรียน และระดับเชาว์ปัญญา หรือประมาณว่ามีทักษะการอ่าน เขียน หรือคำนวฯต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 2 ชั้น เรียน

4 พบประมาณร้อยละ 5 - 10 โดยเด็กผู้ชายพบมากกว่า เด็กผู้หญิง 3 - 4 เท่า และ ความบกพร่องของทักษะ การอ่านเป็นชนิดที่พบบ่อย ที่สุด

5 ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการ ทำงานของระบบประสาททำให้มี ผลต่อขบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวข้อง กับภาษา และพบว่าเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยทางพันธุกรรมด้วย

6 ด้านภาษา : ด้านภาษา : พบว่าออกเสียงไม่ ถูกต้อง เรียนรู้คำใหม่ๆ ได้ช้า หรือไม่ สามารถทำตามคำสั่งได้มากว่า 1 อย่าง ด้านกล้ามเนื้อเคลื่อนไหว : ด้านกล้ามเนื้อเคลื่อนไหว : ขาดทักษะการดูแลตนเอง เช่น ทักษะ การติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า ตัด ด้วยกรรไกร การขี่จักรยาน เป็นต้น

7 ด้านพฤติกรรม : ด้านพฤติกรรม : พบว่าเป็นเด็กเลี้ยง ยากในวัยทารก ทำ อะไรไม่เสร็จ ไม่เล่น โต้ตอบกับเพื่อน หรือหุนหันใจร้อน สมาธิสั้น มี ความรู้สึกต่อตัวเอง ไม่ดี กังวล เฉยเมย หรือต่อต้าน


ดาวน์โหลด ppt เป็นความผิดปกติเฉพาะด้านของ ทักษะที่เกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ การ อ่าน การเขียน หรือการคำนวณที่ไม่ สอดคล้องกับระดับเชาว์ปัญญา จากแบ ทดสอบมาตรฐานที่ต่ำกว่าที่คาดจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google