งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ป่วยโรคปวด หลังส่วนล่าง ( LBP ). งานการพยาบาลผู้ป่วย ออร์โธปิดิกส์ หอผู้ป่วยออร์โธ ชาย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ป่วยโรคปวด หลังส่วนล่าง ( LBP ). งานการพยาบาลผู้ป่วย ออร์โธปิดิกส์ หอผู้ป่วยออร์โธ ชาย 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ป่วยโรคปวด หลังส่วนล่าง ( LBP )

2 งานการพยาบาลผู้ป่วย ออร์โธปิดิกส์ หอผู้ป่วยออร์โธ ชาย 3

3 กระดูกสันหลังแบ่งเป็น ช่วงต่างๆ คือ - กระดูกสันหลังส่วนคอมี 7 ชิ้น - กระดูกสันหลังส่วนอก มี 12 ชิ้น - กระดูกสันหลังส่วนเอว มี 5 ชิ้น - กระดูกสันหลังส่วนสะโพก มี 5 ชิ้น - กระดูกสันหลังส่วนกระดูกก้น กบ มี 4 ชิ้น

4 ภายในโพรงกระดูกสัน หลัง เป็นที่อยู่ของ 1. ประสาทไขสันหลัง 2. ปมประสาท 3. รากประสาท กระดูกสันหลังแต่ละข้อจะยึดต่อกันด้วย หมอนรองกระดูก มีหมอนที่ทำให้เกิดความแข็งแรง และมี ความยืดหยุ่นสามารถเคลื่อนไหวลำตัวได้ หลายทิศทาง

5 1. รับและกระจายน้ำหนักของร่างกายท่อนบน 2. เป็นเกราะป้องกันไขประสาทและ รากประสาท 3. ช่วยในการเคลื่อนไหวอิริยาบถได้แก่ การก้ม การเงย หรือแอ่นหลัง บิดตัว

6 1. มีความผิดปกติมาตั้งแต่เกิด 2. การได้รับอุบัติเหตุบริเวณกระดูกสันหลัง และสะโพก 3. โรคติดเชื้อ เช่น วัณโรคของกระดูกสันหลัง 4. เนื้องอกเช่น มะเร็งกระดูกสันหลัง 5. การเสื่อมของกระดูกสันหลังและหมอนรอง กระดูก 6. กล้ามเนื้ออักเสบ 7. ความเครียดทางอารมณ์ และความวิตก กังวล 8. โรคจากอวัยวะภายใน 9. โรคชองเส้นเลือด 10. ท่าทางและอิริยาบถในชีวิตประจำวันไม่ ถูกต้องร่วมกับกล้ามเนื้อ หลังอ่อนแอ

7 โครงสร้างของกระดูกสันหลังและ เส้นเลือดที่มาเลี้ยง

8 การรักษาของ แพทย์ 1. การใช้ยา เช่น ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ NSAID และยากล่อมประสาท 2. การทำกายภาพบำบัด เช่น การนวด กล้ามเนื้อ การใช้ความร้อน ความเย็น การดึง ถ่วงน้ำหนัก 3. การนอนพัก พบว่าการนอนพักอย่างเต็มที่อยู่ กับเตียง 2 วัน จะช่วยลดความดันภายในหมอนรองกระดูกลง อาการปวดจะบรรเทา 4. การบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดความแข็งแรง ลดความเจ็บปวด 5. การใช้เครื่องพยุงหลัง เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของ กระดูกสันหลัง 6. การรักษาโดยวิธีผ่าตัดเมื่อ การรักษาดังกล่าว ไม่ได้ผล หรือ เรื้อรัง และรุนแรง


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ป่วยโรคปวด หลังส่วนล่าง ( LBP ). งานการพยาบาลผู้ป่วย ออร์โธปิดิกส์ หอผู้ป่วยออร์โธ ชาย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google