งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการศึกษาทาง จิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการศึกษาทาง จิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการศึกษาทาง จิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน

2 สมมติฐานการศึกษา 1. เด็กนักเรียนที่ก่อเหตุ มีปัจจัยเสี่ยงและ ปัญหา 2. ความสัมพันธ์และการข่าวที่ดีจะช่วย ป้องกันได้ 3. นักเรียนมีปัญหาการควบคุมอารมณ์และ จัดการปัญหา 4. ค่านิยมเรื่องความรุนแรงในผู้หญิง เปลี่ยนไป กลายเป็นความเท่ห์และน่า เกรงขาม 5. ระบบป้องกันและแก้ไขที่ดีมี องค์ประกอบหลากหลาย

3 ข้อคิดที่ได้เพิ่มเติม สถานศึกษามีทรัพยากรจำกัด อย่างมาก ในการจัดการดูแลปัญหา พฤติกรรม โดยเฉพาะที่มีความ ซับซ้อน คาดหวังให้สถานศึกษาทำหน้าที่ สมบูรณ์ได้ยาก จำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนอื่น ๆ

4 ผลการทดสอบทาง จิตวิทยา ผู้กระทำ IQ ปกติ / หุนหันพลันแล่น ขาดความมั่นใจ อยู่ในกลุ่มเพื่อให้มั่นใจ ขัดแย้งเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผู้หญิง ระเบียบวินัย การควบคุมตนเอง ความมั่นคง ทางอารมณ์ต่ำ มีลักษณะต่อต้าน ปรับตัวได้ไม่ดี เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น รู้สึกผิด และ เครียด

5 ผลการทดสอบทาง จิตวิทยา ผู้ถูกกระทำ IQ ปกติ ขาดความมั่นใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี ปรับตัวได้ไม่ดี ถ้าขัดแย้งมีแนวโน้มเก็บกดและ หลีกเลี่ยง เครียด

6 ผลการทดสอบทาง จิตวิทยา กลุ่มเพื่อนที่เชียร์ อ่อนไหวต่อการยอมรับของผู้อื่น เชื่อฟัง คล้อยตาม ชักจูงง่าย ความคิดนามธรรมไม่ดี อดทนต่ำ วินัยและความมั่นคงทาง อารมณ์ต่ำ ไม่เคารพระเบียบสังคม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ดี มีแนวโน้มแสดงความก้าวร้าว ถ้าถูก กดดัน

7 ข้อเสนอมาตรการป้องกัน / แก้ไขปัญหา 1. พัฒนาความสัมพันธ์และการข่าว 2. พัฒนาทักษะชีวิต / ความสามารถใน การจัดการปัญหา 3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. สร้างค่านิยมและความเชื่อที่ถูกต้อง 5. บำบัด ควบคุม และการลงโทษ

8 รายงานผลการศึกษาทาง จิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการศึกษาทาง จิตวิทยา นักเรียนหญิงก่อเหตุทำร้ายกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google