งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com. สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ อธิบายรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง กิจกรรมหลัก ผลงานนักเรียนและบทบาทที่นักเรียนได้รับในการทำโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com. สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ อธิบายรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง กิจกรรมหลัก ผลงานนักเรียนและบทบาทที่นักเรียนได้รับในการทำโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com

2 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ อธิบายรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง กิจกรรมหลัก ผลงานนักเรียนและบทบาทที่นักเรียนได้รับในการทำโครงงาน เทคโนโลยีเว็บ 2.0 คือ อะไร เริ่มใช้งานเว็บ 2.0 มีอะบ้าง การเลือกใช้เว็บ 2.0 การสมัครเว็บ http://www.ning.comhttp://www.ning.com การปรับแต่งหน้าเว็บ การปรับแต่งข้อมูลพื้นฐาน การลบและเพิ่มข้อมูลสมาชิก การเพิ่มเพื่อน การลบเพื่อน การใส่ app เพิ่มเติม การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

3 สาระการเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถใช้งาน web 2.0 ได้ 2. นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะนำเอาความสามารถของเว็บ 2.0 3. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชีวิติ ประจำวันได้

4 ระดับชั้น ระดับปริญาตรี 5 ปี

5

6 เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ ผ่านเว็บ 2.0 ning.com. สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ อธิบายรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง กิจกรรมหลัก ผลงานนักเรียนและบทบาทที่นักเรียนได้รับในการทำโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google