งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือพิมพ์ Library News เป็นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภายในห้องสมุดโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษา ความรู้ทั่วไป สาระบันเทิงและการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือพิมพ์ Library News เป็นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภายในห้องสมุดโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษา ความรู้ทั่วไป สาระบันเทิงและการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือพิมพ์ Library News เป็นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภายในห้องสมุดโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษา ความรู้ทั่วไป สาระบันเทิงและการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน

3 วิธีการดำเนินงาน 1. รับสมัครนักเรียนร่วมโครงการจัดทำ หนังสือพิมพ์ จากนักเรียนโครงการบรรณารักษ์อาสา ของห้องสมุด 2. กำหนดวันและเวลาในการออก หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ 3. วางรูปแบบของหนังสือพิมพ์ 4. กำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ ละส่วน 5. วางแผนการดำเนินงานจัดทำ หนังสือพิมพ์เป็นขั้นตอน 6. ดำเนินการตามขั้นตอน หากพบ ปัญหาต้องร่วมกัน หาแนวทางในการแก้ไข

4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ที่จัดทำเรียบร้อยแล้วนั้นจะนำไปแจกให้ กับครูและนักเรียนทุกคน โดยผู้ที่สนใจสามารถรับได้ที่จุด บริการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพักครูระดับชั้นม.1- ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

5


ดาวน์โหลด ppt หนังสือพิมพ์ Library News เป็นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภายในห้องสมุดโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษา ความรู้ทั่วไป สาระบันเทิงและการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google