งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hardware แนะนำ วิชา MIS อ. สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hardware แนะนำ วิชา MIS อ. สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hardware แนะนำ วิชา MIS อ. สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล

2 OCR (Optical Character Recognition) เราสามารถนำข้อมูลจากหนังสือ มาทำการ Scan ด้วยเครื่อง Scanner จากนั้นใช้โปรแกรมประเภท OCR (Optical Character Recognition) มาทำการแปลงภาพที่ได้ ให้อยู่ ในรูปแบบของ MS Word จากนั้นมาแต่ง เพิ่มเติมได้ โดยไม่ จำเป็นต้องคีย์ใหม่ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดขั้นตอนในการพิมพ์ และที่ สำคัญข้อมูลส่วนใหญ่ก็ถูกต้องเกือบ 100% อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมี 1. คอมพิวเตอร์ 2. เครื่อง Scanner อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ Scan ภาพเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ( คล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร ) ที่เก็บในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล หลังจากการ Scan ภาพให้ save เป็น file ที่โปรแกรม OCR support เช่น OmniPage จะ support file ประเภท Bmp, Jpg, Gif, Tiff, Pcx... 3. Software ประเภท OCR โปรแกรมสำหรับ convert ภาพที่ได้จากการ scan มาเก็บ ในรูปแบบของตัวอักษรในโปรแกรม MS Word โปรแกรม ต่างประเทศ มักจะไม่สามารถ convert ภาษาไทยได้ ดังนั้น ควร เลือกใช้งานให้เหมาะสมด้วย สำหรับโปรแกรม OCR ของคน ไทย ได้แก่ Thai OCR ( หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.nectec.or.th) แต่ถ้าของต่างประเทศ ได้แก่ Omnipage 4. Software MS Word http://www.dld.go.th/ict/article/soft/soft12.html

3 Blu-ray Disc Blu-ray Disc คืออะไร Blu-ray Disc หรือเรียกย่อๆว่า 'BD' ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2006 เพื่อเป็นสื่อจัดเก็บข้อมูลความจุสูง (high storage capacity) ที่มาของชื่อเทคโนโลยี Blu-ray Disc 'Blu-ray Disc' เกิดจากการรวมกันของคำ 2 คำ คือ 'Blu' ซึ่งมาจากคำว่า 'Blue' ที่แปลว่า สีน้ำเงิน ซึ่ง เป็นสีของแสงเลเซอร์ที่ใช้ในการอ่านและเขียนข้อมูล และคำว่า 'ray' ซึ่งมาจากคำว่า 'Optical ray' ซึ่งคือ ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการผลิต และตัดตัวอักษร e ออกไป ตามข้อกำหนดการตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าว่า ห้ามนำสิ่งที่เป็นชื่อสามัญในชีวิตประจำวันมาใช้ในการ กำหนดชื่อ การอ่านและเขียนของ BD จะใช้คลื่นแสงสีฟ้า (Blue laser) ความยาว 405 nm. แตกต่างจาก DVD ที่ใช้คลื่นแสงสีแดง (Red laser) ความยาว 650 nm. http://www.vcharkarn.com/vblog/34985 http://www.dvdr2u.com/article/blu-ray/

4 FireWire http://www.apple.com/why-mac/compare/notebooks.html http://www.apple.com/macbookpro/specs-17inch.html


ดาวน์โหลด ppt Hardware แนะนำ วิชา MIS อ. สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google