งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างหนังสือ การ์ตูน. ความสำคัญของหนังสือการ์ตูน หนังสือการ์ตูน เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ภาพและ คำพูดประกอบ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ตามเนื้อเรื่อง ที่เขียนขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างหนังสือ การ์ตูน. ความสำคัญของหนังสือการ์ตูน หนังสือการ์ตูน เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ภาพและ คำพูดประกอบ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ตามเนื้อเรื่อง ที่เขียนขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างหนังสือ การ์ตูน

2 ความสำคัญของหนังสือการ์ตูน หนังสือการ์ตูน เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ภาพและ คำพูดประกอบ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ตามเนื้อเรื่อง ที่เขียนขึ้น มีทั้งที่อ้างอิงจากความจริง และเกิดจาก ความคิดของนักวาดการ์ตูน หรือนักแต่งการ์ตูน เป็น ผู้วางเอาไว้ สำหรับการ์ตูนญี่ปุ่นอาจเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า มังงะ โดยส่วนใหญ่ หนังสือการ์ตูน จะเป็น การรวมเล่มของการ์ตูนที่ตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูน รายสัปดาห์ เช่น บูม, ซีคิดส์, KC Weekly เป็นต้น ยังมีการ์ตูนที่แต่งเป็นพิเศษ หรือล้อเลียนการ์ตูนที่ เขียนขึ้นแล้ว เพื่อความบันเทิงส่วนตัว หรือแต่งเพื่อ กลุ่มคนที่ชอบในรูปแบบเดียวกัน เรียกว่า โดจิน หรือโดจินชิ

3 แนวคิดการสร้างหนังสือการ์ตูน เนื่องจากหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือที่ได้รับความ นิยมและสนใจจากนักอ่านเป็นจำนวนมากเราจึงคิด ที่จะสร้างหนังสือการ์ตูนและออกแบบให้มีความ แปลกใหม่และสวยงาม มีความน่าสนใจ และเป็น การส่งเสริมให้ผู้คนรักการอ่านและมีความ สนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือ

4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างหนังสือ การ์ตูน 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องพิมพ์ พร้อมหมึกพิมพ์ 3 กระดาษ A4 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บเล่มเอกสาร 5 เครื่องแสกนเอกสาร

5 โปรแกรมที่ใช้ในการทำหนังสือ การ์ตูน 1 โปรแกรม Photoshop 2 โปรแกรม Photoscape 3 โปรแกรม Macromedia flash MX

6 วิธีการดำเนินงาน 1 ออกแบบรูปทรงของหนังสือการ์ตูน 2 คิดแนวเรื่อง 3 วาดภาพการ์ตูน อาจจะวาดใส่กระดาษก่อนแล้วแสกนภาพ เข้าไปวาดในโปรแกรม Macromedia flash MX หรือจะ วาดจากโปรแกรม Macromedia flash MX เลยก็ได้ 4 ใช้โปรแกรมโ Photoshop และโปรแกรม Photoscape ตัด ต่อและตกแต่งเพิ่มเติม 5 ออกแบบปกหนังสือการ์ตูน 6 พิมพ์หนังสือการ์ตูนออกทางเครื่องพิมพ์ 7 เข้าเล่มหนังสือการ์ตูน

7 แนะนำโปรแกรม Macromedia flash MX

8 ตัวอย่างของหนังสือการ์ตูน

9 อ้างอิง http://www.thaigraph.com/thread-212-1- 1.html http://www.thaigraph.com/thread-212-1- 1.html http://110.164.181.189/krpcloud/com30206/E _flash/_flash01.html http://110.164.181.189/krpcloud/com30206/E _flash/_flash01.html

10 ผู้จัดทำ นางสาวนภาพร ขวัญเปรม เลขที่ 12 นางสาวอรุณทิพย์ สินสวัสดิ์ เลขที่ 52 ชั้น ม.5/1


ดาวน์โหลด ppt การสร้างหนังสือ การ์ตูน. ความสำคัญของหนังสือการ์ตูน หนังสือการ์ตูน เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ภาพและ คำพูดประกอบ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ตามเนื้อเรื่อง ที่เขียนขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google