งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail : Takuma_gear@hotmail. com

2 หัวข้อที่นำเสนอ  ความสำคัญและที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ประเภทของไวรัส  ส่วนประกอบของชื่อไวรัส  วิธีการตรวจสอบไวรัส  สรุป

3 ความสำคัญและที่มา  ในปัจจุบันมีคนเขียนไวรัสมาจำนวน มากมายที่ยังแก้ไม่ได้  บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถทำตัวอัพเดท ออกมาได้ทัน  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีไวรัสแพร่ ระบาดอย่างมากมาย  ไวรัสก่อให้เกิดการสูญหายของข้อมูล บ่อยครั้ง

4 วัตถุประสงค์  เพื่อสามารถสแกนหาและทำการ กำจัดไวรัสออกจากคอมพิวเตอร์ได้  เพื่อสามารถป้องกันการเข้ามาของ ไวรัสจากแหล่งต่างๆ

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  Virus คือ โปรแกรมที่สร้างความ เสียหายและก่อกวนให้แก่เครื่อง คอมพิวเตอร์ และมีความสามารถใน การแพร่กระจายอย่างดี  Worms เป็นสิ่งที่มีความรุนแรงกว่า ไวรัสเลยก็ว่าได้ และจะใช้พฤติกรรม ในการแพร่กระจายทาง network เป็น หลัก

6 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  Trojans คือ โปรแกรมที่ออกแบบ มาเพื่อแฝงอยู่ในระบบและดักจับ ข้อมูลโดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้ คอมพิวเตอร์  Hoax คือ ไวรัสหลอกลวงโดย ส่วนมากจะมาในรูปแบบของ e-mail ซึ่งจะทำการรับส่งข้อความต่อๆกันไป เรื่อยๆ

7 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  Malware เป็นคำนามรวมหมายถึง ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ไวรัส หลอกลวง และโทรจัน ที่มีพฤติกรรม รบกวนและสร้างความเสียหายแก่ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

8 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Anti-Virus คือโปรแกรมที่จะทำ การดักจับ, ป้องกัน และกำจัดไวรัส โดยการที่จะเขียนโปรแกรมนี้ได้ ผู้เขียนจะต้องเข้าใจมาตรฐานการ ทำงานของไวรัสเสียก่อน

9 ตัวอย่าง Anti-Virus ที่ นิยม

10 ประเภทของไวรัส  Boot Sector Virus  Program Virus  Trojan Horse  Polymorphic Virus  Stealth Virus

11 ส่วนประกอบของชื่อไวรัส 1. ส่วนชื่อตระกูลไวรัส 2. ส่วนชื่อไวรัส 3. ส่วนของสายพันธุ์ 4. ส่วนท้ายของไวรัส

12 วิธีการตรวจสอบไวรัส  Virus Signature  Heuristic Scan  Policy

13 อาการเมื่อเครื่องติดไวรัส  เปิดใช้ Task Manager และ Registry ไม่ได้  เรียกโปรแกรมนานผิดปกติ  ขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นเอง  เกิดการ restart เอง  ไฟล์ข้อมูลหายไป  เครื่องค้างบ่อยๆ

14 คำแนะนำและการป้องกัน ไวรัส  พยายามไม่กดรับไฟล์จากทางเนต เวิร์คเช่น e-mail,MSN  พยายามอย่าเรียกไฟล์ที่มาจากดิสก์ ตัวอื่น  ใช้โปรแกรมตรวจจับไวรัสเป็นช่วงๆ  อัพเดทโปรแกรมแอนตี้ไวรัสบ่อยๆ  เลือกใช้เฉพาะซอฟแวร์ที่ถูกต้อง  สำรองไฟล์ข้อมูล

15 สรุป  Virus คือโปรแกรมที่จะนำความเสียหาย มาสู่คอมพิวเตอร์  Antivirus คือโปรแกรมที่จะทำการ ป้องกันและกำจัดไวรัส  Virus มี 5 ประเภท คือ Boot Sector, Program, Trojan Horse, Stealth และ Polymorphic Virus  การตรวจสอบไวรัส มี 3 แบบ คือ Virus Signature, Heuristic Scan และ Policy  ชื่อไวรัสมี 4 ส่วน คือ ชื่อตระกูล, ชื่อ, สาย พันธุ์ และส่วนท้าย

16 อ้างอิง  http://www.google.co.th  http://www.thaicert.nectec.or. th/paper/virus.php  http://it.excise.go.th/antivirus. htm  http://www.softwarepark.co.t h / itcenter  http://www.dld.go.th/ict/articl e/virus/v20.html  http://it.rsu.ac.th/secure/inde x.php http://it.rsu.ac.th/secure/inde x.php


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) นายสัญจร กีรติรังสรรค์ 483040157-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google