งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)
นายสัญจร กีรติรังสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หัวข้อที่นำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประเภทของไวรัส ส่วนประกอบของชื่อไวรัส วิธีการตรวจสอบไวรัส สรุป

3 ความสำคัญและที่มา ในปัจจุบันมีคนเขียนไวรัสมาจำนวนมากมายที่ยังแก้ไม่ได้
บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถทำตัวอัพเดทออกมาได้ทัน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีไวรัสแพร่ระบาดอย่างมากมาย ไวรัสก่อให้เกิดการสูญหายของข้อมูลบ่อยครั้ง

4 วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถสแกนหาและทำการกำจัดไวรัสออกจากคอมพิวเตอร์ได้
เพื่อสามารถป้องกันการเข้ามาของไวรัสจากแหล่งต่างๆ

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Virus คือ โปรแกรมที่สร้างความเสียหายและก่อกวนให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถในการแพร่กระจายอย่างดี Worms เป็นสิ่งที่มีความรุนแรงกว่าไวรัสเลยก็ว่าได้ และจะใช้พฤติกรรมในการแพร่กระจายทาง network เป็นหลัก

6 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Trojans คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแฝงอยู่ในระบบและดักจับข้อมูลโดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้คอมพิวเตอร์ Hoax คือ ไวรัสหลอกลวงโดยส่วนมากจะมาในรูปแบบของ ซึ่งจะทำการรับส่งข้อความต่อๆกันไปเรื่อยๆ

7 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Malware เป็นคำนามรวมหมายถึง ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ไวรัสหลอกลวง และโทรจัน ที่มีพฤติกรรมรบกวนและสร้างความเสียหายแก่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

8 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Anti-Virus คือโปรแกรมที่จะทำการดักจับ, ป้องกัน และกำจัดไวรัส โดยการที่จะเขียนโปรแกรมนี้ได้ผู้เขียนจะต้องเข้าใจมาตรฐานการทำงานของไวรัสเสียก่อน

9 ตัวอย่าง Anti-Virus ที่นิยม

10 ประเภทของไวรัส Boot Sector Virus Program Virus Trojan Horse
Polymorphic Virus Stealth Virus

11 ส่วนประกอบของชื่อไวรัส
ส่วนชื่อตระกูลไวรัส ส่วนชื่อไวรัส ส่วนของสายพันธุ์ ส่วนท้ายของไวรัส

12 วิธีการตรวจสอบไวรัส Virus Signature Heuristic Scan Policy

13 อาการเมื่อเครื่องติดไวรัส
เปิดใช้ Task Manager และ Registry ไม่ได้ เรียกโปรแกรมนานผิดปกติ ขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นเอง เกิดการ restart เอง ไฟล์ข้อมูลหายไป เครื่องค้างบ่อยๆ

14 คำแนะนำและการป้องกันไวรัส
พยายามไม่กดรับไฟล์จากทางเนตเวิร์คเช่น ,MSN พยายามอย่าเรียกไฟล์ที่มาจากดิสก์ตัวอื่น ใช้โปรแกรมตรวจจับไวรัสเป็นช่วงๆ อัพเดทโปรแกรมแอนตี้ไวรัสบ่อยๆ เลือกใช้เฉพาะซอฟแวร์ที่ถูกต้อง สำรองไฟล์ข้อมูล

15 สรุป Virus คือโปรแกรมที่จะนำความเสียหายมาสู่คอมพิวเตอร์
Antivirus คือโปรแกรมที่จะทำการป้องกันและกำจัดไวรัส Virus มี 5 ประเภท คือ Boot Sector, Program, Trojan Horse, Stealthและ Polymorphic Virus การตรวจสอบไวรัส มี 3 แบบ คือ Virus Signature , Heuristic Scan และ Policy ชื่อไวรัสมี 4 ส่วน คือ ชื่อตระกูล,ชื่อ,สายพันธุ์ และส่วนท้าย

16 อ้างอิง http://www.google.co.th
/ itcenter


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google