งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่อง โลก Photoshop อักษ ร อัศจ รรย์ อักษ ร มีเงา การ รวม ภาพ พื้นหลัง สวย อักษร เด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่อง โลก Photoshop อักษ ร อัศจ รรย์ อักษ ร มีเงา การ รวม ภาพ พื้นหลัง สวย อักษร เด่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ท่อง โลก Photoshop อักษ ร อัศจ รรย์ อักษ ร มีเงา การ รวม ภาพ พื้นหลัง สวย อักษร เด่น

3 งานกราฟิก มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของ มนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังตัวอย่างที่พบ คือ ภาพวาดบนผนังถ้ำของมนุษย์ โบราณ ที่แสดงออกถึงพิธีกรรมหรือ กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการล่าสัตว์ การบวงสรวง จำนวนและ ชนิดของสัตว์ ในปัจจุบันสังคม มนุษย์ได้ใช้งานกราฟิกในเกือบทุกกิจกรรม เช่น การศึกษา การออกแบบ การทดลอง การ นำเสนอข้อมูล การแสดงออกทางศิลปะ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ และด้วยความ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลทำให้การ สร้างและใช้งานกราฟิกสามารถ ดำเนินการได้อย่างมี งานกราฟิก มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของ มนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังตัวอย่างที่พบ คือ ภาพวาดบนผนังถ้ำของมนุษย์ โบราณ ที่แสดงออกถึงพิธีกรรมหรือ กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการล่าสัตว์ การบวงสรวง จำนวนและ ชนิดของสัตว์ ในปัจจุบันสังคม มนุษย์ได้ใช้งานกราฟิกในเกือบทุกกิจกรรม เช่น การศึกษา การออกแบบ การทดลอง การ นำเสนอข้อมูล การแสดงออกทางศิลปะ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ และด้วยความ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลทำให้การ สร้างและใช้งานกราฟิกสามารถ ดำเนินการได้อย่างมี

4

5 กำหนดขนาดภาพ 1. ที่เมนู file >New กำหนดขนาดภาพ ดังนี้  Width 800 pixels  Height 600 pixels  Resolution 72 pixels/inch 2. ที่ Background เลือก Transparent 3. คลิก OK

6 กำหนดขนาดภาพ 1. ที่เมนู file >New กำหนดขนาดภาพ ดังนี้  Width 800 pixels  Height 600 pixels  Resolution 72 pixels/inch 2. ที่ Background เลือก Transparent 3. คลิก OK กำหนดขนาดภาพ 1. เทสีพื้นหลังเป็นสีดำ Filter> lens flare >Lens Flare 2. เลือกปรับได้ตามต้องการ 3. คลิก OK 4. บันทึกไฟล์ กำหนดขนาดภาพ 1. เทสีพื้นหลังเป็นสีดำ Filter> lens flare >Lens Flare 2. เลือกปรับได้ตามต้องการ 3. คลิก OK 4. บันทึกไฟล์

7  3.1 บันทึกเพื่อไว้แก้ไขภายหลังได้ จะเก็บทั้ง layers ให้ เลือกประเภทไฟล์ เป็น PSD  3.2 บันทึกเพื่อนำไปใช้งาน เช่น แสดงบนเว็บไซต์ หรือ นำเสนองานอื่น ให้เลือกประเภทไฟล์เป็น jpg, png,bmp,gif,tiff เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ท่อง โลก Photoshop อักษ ร อัศจ รรย์ อักษ ร มีเงา การ รวม ภาพ พื้นหลัง สวย อักษร เด่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google