งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคลอบคลุม EPI ความคลอบคลุม EPIโดย นางพรพรรณ ชาติชนะ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคลอบคลุม EPI ความคลอบคลุม EPIโดย นางพรพรรณ ชาติชนะ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคลอบคลุม EPI ความคลอบคลุม EPIโดย นางพรพรรณ ชาติชนะ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

2 ความคลอบคลุมวัคซีน อายุ วัคซีน 1 ปี BCG,DTP,HB3,OPV3,MMR 2 ปี BCG,DTP4,OPV4,JE2 3 ปี BCG,JE3 5 ปี BCG,DTP5,OPV5

3 กำหนดการให้วัคซีนหัด (MMR) ครั้งที่อายุที่ให้ชนิด วัคซีน รหัสวัคซีน มาตรฐาน ที่บันทึก 43 แฟ้ม หมายเหตุ 1 9-12 เดือน MMR เข็มที่ 1 061 2 2 ปี 6 เดือน MMR เข็มที่ 2 073 3 7 ปี ( นร. ป.1) MR เข็มที่ 2 072 วัคซีน สปสช. สนับสนุนปี 58

4 กำหนดการให้วัคซีน JE ปี 58 ( เริ่ม 1 มค. 58) เชื้อตาย ครั้งที่ 1 อายุ 1 ปี ครั้งที่ 2 อายุ 1 ปี 1 เดือน ครั้งที่ 3 อายุ 2 ปึ 6 เดือน

5 กำหนดการให้วัคซีน JE ปี 58 ( เริ่ม 1 มค. 58) เชื้อเป็น ครั้งที่ 1 อายุ 1 ปี ครั้งที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 1 รณรงค์ ดีที 1 ครั้งอายุ 20-50 ปี เริ่ม 1 มีนาคม – 30 เมษายน 58 2 รณรงค์ MR ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือนถึง 7 ปี เริ่ม 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 58 ( เด็กเกิด 1 มิย.51-31 มค.55)

7


ดาวน์โหลด ppt ความคลอบคลุม EPI ความคลอบคลุม EPIโดย นางพรพรรณ ชาติชนะ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google