งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

3 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ไข้เลือดออก ประเทศ 53,554 ราย อัตราป่วย ตาย 49 ราย* สุรินทร์ 1,951 ราย อัตราป่วย ตาย 2 ราย** * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 ** งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

4 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
พรมเทพ หนองเมธี เมืองแก รัตนบุรี สำโรงทาบ โคกสะอาด โคกตะเคียน คูตัน งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

5 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กันยายน ตุลาคม งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6 จำนวนผู้ป่วยเปรียบเทียบค่ากลาง 5 ปี
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Leptospirosis ประเทศไทย 3,116 ราย อัตราป่วย ตาย 43 ราย * สุรินทร์ 257 ราย อัตราป่วย ตาย 6 ราย รอรายงาน 6 ราย** * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 ** งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

8 จำนวนผู้ป่วยปี2555เปรียบเทียบค่ากลาง 5 ปี
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

9 เปรียบเทียบกับค่ากลางรายเดือน
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
จำนวนผู้ป่วยปี2554 กับ 2555 ปี 2554 ตาย 17 ราย ปี 2555 ตาย 12 ราย* งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

11 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ข้อเสนอแนะ 4 E และร่วม กับ 2 C 1. Early Detection ค้นหา ผู้ป่วย 2. Early Diagnosis ร่วมกับประวัติ ลุยน้ำ ไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บ กล้ามเนื้อ 3. Early Treatment รักษาเบื้องต้น Doxycycline 4. Early Control สอบสวนโรคเพื่อหาพื้นที่เสี่ยง,ปัจจัยและ เฝ้าระวังผู้ป่วยรายอื่น Coordiantion การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่นปศุสัตว์ เกษตร Community Involvement สร้างพลังให้แก่ชุมชน) Doxycycline100 มล วันละ 2 ครั้ง ภายใน 4 วันหลังมีอาการ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

12 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
มือเท้าปาก ประเทศ 36,938 อัตราป่วย * สุรินทร์ ราย อัตราป่วย ** * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 ** งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

13 จำนวนผู้ป่วยเปรียบเทียบค่ากลาง 5 ปี
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

14 โรคที่เฝ้าระวัง/แจ้งเพื่อทราบ
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

15 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Diphtheria* ประเทศ 79ราย เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วย 0.12 อายุ ปี (24.05%) 35-44 ปี (16.46%) 7-9ปี (12.66%) * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

16 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Diphtheria* เลย (52/2) เพชรบูรณ์ (14) ปัตตานี (5) ยะลา (3/2) หนองบัวลำภู (3) สุราษฎร์,เชียงราย (1) * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

17 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Diphtheria* * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

18 ไข้หวัดใหญ่ H1N1* ข้อมูลจากรพ.จอมพระ
ญ 41 ปี ตั้งครรภ์ 33 สป. 25 ก.ย. เริ่มป่วย 26 ก.ย รพ.จอมพระ 27 ก.ย refer รพ.สุรินทร์ 2 ต.ค เสียชีวิต ดำเนินการควบคุมโรค เฝ้าระวัง (รพ.จอมพระ + รพสต. +รพ.สุรินทร์) ในหญิงตั้งครรภ์ จนท. สำรวจวัคซีนและให้เพิ่ม งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

19 ไข้หวัดใหญ่ เปรียบเทียบค่ากลาง
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

20 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สิ้นสุดการนำเสนอ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google