งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

3 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ไข้เลือดออก ประเทศ 53,554 ราย อัตราป่วย ตาย 49 ราย* สุรินทร์ 2,110 ราย อัตราป่วย ตาย 2 ราย** * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 ** งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์ 12/11/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

4 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

5 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
01/08/55-12/11/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Leptospirosis ประเทศไทย 3,116 ราย อัตราป่วย ตาย 43 ราย * สุรินทร์ 285 ราย อัตราป่วย ตาย 7 ราย รอรายงาน 5 ราย** * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 ** งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์ 12/11/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

8 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

9 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
มือเท้าปาก ประเทศ 36,938 อัตราป่วย * สุรินทร์ ราย อัตราป่วย ** * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 ** งานระบาดวิทยา สสจ.สุรินทร์ 12/11/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
12/11/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

11 โรคที่เฝ้าระวัง/แจ้งเพื่อทราบ
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

12 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Diphtheria* ประเทศ 79ราย เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วย 0.12 อายุ ปี (24.05%) 35-44 ปี (16.46%) 7-9ปี (12.66%) * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Diphtheria* เลย (52/2) เพชรบูรณ์ (14) ปัตตานี (5) ยะลา (3/2) หนองบัวลำภู (3) สุราษฎร์,เชียงราย (1) * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Diphtheria* * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

15 ไข้หวัดใหญ่ H1N1* ข้อมูลจากรพ.จอมพระ
ญ 41 ปี ตั้งครรภ์ 33 สป. 25 ก.ย. เริ่มป่วย 26 ก.ย รพ.จอมพระ 27 ก.ย refer รพ.สุรินทร์ 2 ต.ค เสียชีวิต ดำเนินการควบคุมโรค เฝ้าระวัง (รพ.จอมพระ + รพสต. +รพ.สุรินทร์) ในหญิงตั้งครรภ์ จนท. สำรวจวัคซีนและให้เพิ่ม งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

16 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
12/11/55 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

17 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google