งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดย งานระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดย งานระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษ

3 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ไข้เลือดออก ประเทศ 53,554 ราย อัตราป่วย 84.30 ตาย 49 ราย * สุรินทร์ 2,110 ราย อัตราป่วย 152.52 ตาย 2 ราย ** * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 ** งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์ 12/11/55

4 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์

5

6 01/08/55-12/11/55

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ Leptospirosis ประเทศไทย 3,116 ราย อัตราป่วย 4.91 ตาย 43 ราย * สุรินทร์ 285 ราย อัตราป่วย 20.60 ตาย 7 ราย รอรายงาน 5 ราย ** * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 ** งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์ 12/11/55

8 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์

9 มือเท้าปาก ประเทศ 36,938 อัตราป่วย 58.15 * สุรินทร์ 914 ราย อัตราป่วย 66.07 ** * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55 ** งานระบาดวิทยา สสจ. สุรินทร์ 12/11/55

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ 12/11/55

11 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ โรคที่เฝ้าระวัง / แจ้ง เพื่อทราบ

12 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ Diphtheria* ประเทศ 79 ราย เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วย 0.12 อายุ 10-14 ปี (24.05%) 35-44 ปี (16.46%) 7-9 ปี (12.66%) * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ Diphtheria* เลย 8.38 (52/2) เพชรบูรณ์ 1.41 (14) ปัตตานี 0.77 (5) ยะลา 0.62 (3/2) หนองบัวลำภู 0.60 (3) สุราษฎร์, เชียงราย (1) * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ Diphtheria* * สำนักระบาดวิทยา 24/10/55

15 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ไข้หวัดใหญ่ H1N1* ข้อมูล จากรพ. จอมพระ ญ 41 ปี ตั้งครรภ์ 33 สป. 25 ก. ย. เริ่ม ป่วย 26 ก. ย รพ. จอมพระ 27 ก. ย refer รพ. สุรินทร์ 2 ต. ค เสียชีวิต ดำเนินการควบคุม โรค เฝ้าระวัง ( รพ. จอมพระ + รพสต. + รพ. สุรินทร์ ) – ในหญิงตั้งครรภ์ – จนท. สำรวจวัคซีนและ ให้เพิ่ม

16 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ 12/11/55

17 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดย งานระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google