งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มบน HOSPITAL OS. รายงาน 43 แฟ้มกับ HOSPITAL OS การปรับโปรแกรมเพื่อรองรับการออกรายงาน 43 แฟ้ม เข้าร่วมประชุมกับสนย. เพื่อทำความเข้าใจชุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มบน HOSPITAL OS. รายงาน 43 แฟ้มกับ HOSPITAL OS การปรับโปรแกรมเพื่อรองรับการออกรายงาน 43 แฟ้ม เข้าร่วมประชุมกับสนย. เพื่อทำความเข้าใจชุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มบน HOSPITAL OS

2 รายงาน 43 แฟ้มกับ HOSPITAL OS การปรับโปรแกรมเพื่อรองรับการออกรายงาน 43 แฟ้ม เข้าร่วมประชุมกับสนย. เพื่อทำความเข้าใจชุด มาตรฐาน Review โปรแกรม Hospital OS เวอร์ชั่นเดิม ออกแบบและพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อรองรับแฟ้ม ออกแบบและพัฒนาระบบส่งออกรายงาน 43 แฟ้ม

3 การบันทึกข้อมูล EPI บน HOSPITAL OS

4 การบันทึกข้อมูลการรับ วัคซีน

5 การบันทึกข้อมูลการรับ วัคซีนจากที่อื่น

6 การบันทึกข้อมูลประวัติ การรับวัคซีน

7 การส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม

8 Metadata Conversion & Data Cleansing Tool Hospital OS Report Center โปรแกรมส่งออก ข้อมูล 43 แฟ้ม

9 INDEX

10 RESULT

11

12 ERROR

13 HISTORY

14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มบน HOSPITAL OS. รายงาน 43 แฟ้มกับ HOSPITAL OS การปรับโปรแกรมเพื่อรองรับการออกรายงาน 43 แฟ้ม เข้าร่วมประชุมกับสนย. เพื่อทำความเข้าใจชุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google