งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย เพื่อสมาชิก กบข. โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 5 ในงาน “ มหกรรมบ้าน 55 ปี ธอส. และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย เพื่อสมาชิก กบข. โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 5 ในงาน “ มหกรรมบ้าน 55 ปี ธอส. และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย เพื่อสมาชิก กบข. โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 5 ในงาน “ มหกรรมบ้าน 55 ปี ธอส. และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 4” วันที่ 18 - 21 กันยายน 2551 เวลา 10.00 – 20.00 น. ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร / ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือห้องชุด เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือ ซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนอง จากสถาบันการเงินอื่น วัตถุประสงค์

3 เดือนที่ 1-3 ของปีที่ 1 จะได้รับ อัตราดอกเบี้ย 0 % ( ปัจจุบันปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = MRR - 2.25% ต่อปี ) เดือนที่ 4 - 12 ของปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = MRR - 2.25% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = MRR - 1.50% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย = MRR - 1.25% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย

4 สมาชิก กบข. หรือไม่เป็นสมาชิก กบข. แต่อยู่ภายในสังกัดเดียว กันกับสมาชิก กบข. ที่จองสิทธิ หรือยื่นกู้ในงานมหกรรม บ้าน 55 ปี ธอส. คุณสมบัติของผู้กู้

5 ใบจองสิทธิ เอกสารตามระเบียบ ของธนาคาร เอกสารประกอบการยื่นกู้

6 ลูกค้าที่จองสิทธิ ในงานมหกรรม บ้าน 55 ปี ธอส. ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 กันยายน 2551 ลูกค้าที่จองสิทธิที่สาขาของธนาคาร ในส่วนภูมิภาค ได้ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2551 จะได้รับสิทธิโปรโมชั่น เช่นเดียวกับลูกค้าที่จองสิทธิ ในงานดังกล่าว ระยะเวลาการจองสิทธิ กำหนดระยะเวลา

7 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ระยะเวลาการยื่นคำขอกู้เงิน กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาสิ้นสุดการทำนิติกรรม

8


ดาวน์โหลด ppt สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย เพื่อสมาชิก กบข. โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 5 ในงาน “ มหกรรมบ้าน 55 ปี ธอส. และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google