งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในงาน “มหกรรมบ้าน 55 ปี ธอส. และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 4”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในงาน “มหกรรมบ้าน 55 ปี ธอส. และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 4”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในงาน “มหกรรมบ้าน 55 ปี ธอส. และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 4”
สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย เพื่อสมาชิก กบข. โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 5 ในงาน “มหกรรมบ้าน 55 ปี ธอส. และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 4” วันที่ กันยายน เวลา – น. ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร / ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
หรือห้องชุด เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือ ซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนอง จากสถาบันการเงินอื่น

3 อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-3 ของปีที่ 1 จะได้รับ
อัตราดอกเบี้ย 0 % (ปัจจุบันปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = MRR %ต่อปี) เดือนที่ ของปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = MRR %ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = MRR %ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย = MRR %ต่อปี

4 คุณสมบัติของผู้กู้ สมาชิก กบข. หรือไม่เป็นสมาชิก กบข. แต่อยู่ภายในสังกัดเดียว กันกับสมาชิก กบข. ที่จองสิทธิ หรือยื่นกู้ในงานมหกรรม บ้าน 55 ปี ธอส.

5 เอกสารประกอบการยื่นกู้
ใบจองสิทธิ เอกสารตามระเบียบ ของธนาคาร

6 กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาการจองสิทธิ ลูกค้าที่จองสิทธิ ในงานมหกรรม
บ้าน 55 ปี ธอส. ตั้งแต่วันที่ กันยายน 2551 ลูกค้าที่จองสิทธิที่สาขาของธนาคาร ในส่วนภูมิภาค ได้ในวันที่ กันยายน 2551 จะได้รับสิทธิโปรโมชั่น เช่นเดียวกับลูกค้าที่จองสิทธิ ในงานดังกล่าว

7 กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาการยื่นคำขอกู้เงิน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ระยะเวลาสิ้นสุดการทำนิติกรรม

8


ดาวน์โหลด ppt ในงาน “มหกรรมบ้าน 55 ปี ธอส. และมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 4”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google