งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งค่าวัคซีน. 1. vaccine_combination 2. person_vaccine 3. wbc_vaccine 4. baby_items 5. epi_vaccine 6. student_vaccine 7. women_vaccine 8. anc_service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งค่าวัคซีน. 1. vaccine_combination 2. person_vaccine 3. wbc_vaccine 4. baby_items 5. epi_vaccine 6. student_vaccine 7. women_vaccine 8. anc_service."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งค่าวัคซีน

2

3 1. vaccine_combination 2. person_vaccine 3. wbc_vaccine 4. baby_items 5. epi_vaccine 6. student_vaccine 7. women_vaccine 8. anc_service 9. provis_vcctype ตารางที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

4 เกี่ยวกับการกำหนดค่าของวัคซีนโดยเฉพาะตัววัคซีนรวม กำหนดค่า ใน vaccine_combination เมื่อมีการลงฉีดวัคซีน DTPHB จะมีวันที่ไปแสดงในช่องของวัคซีน DTP และ HB 1. vaccine_combination การกำหนดวัคซีน รวม DTPHB - DTPHB1 = DTP1, HBV2 - DTPHB2 = DTP2, HBV3 - DTPHB3 = DTP3, HBV4

5 เป็นตารางข้อมูลวัคซีน และรหัสต่างๆที่ต้องกำหนดให้ถูกต้องตาม มาตรฐานของ สนย. หรือ สปสช. ที่มีการชี้แจงเรื่องการกำหนดค่ามาตรฐานเกี่ยวกับวัคซีนในชุดข้อมูล 18 แฟ้ม หรืออ้างอิงได้จาก http://www.thcc.or.th/download/vaccine.pdf 2. person_vaccine

6 เกี่ยวข้องโดยตรงกับบัญชี 3 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-1 ปี ซึ่งจะใช้อ้างอิงกับตาราง person_vaccine และ vaccine_combination คือ BCG,HB,DTP,OPV,Measle/MMR, และ DTPHB 3. wbc_vaccine

7 เป็นตารางวัคซีนสำหรับการลงบันทึกข้อมูลกรณีที่มารับบริการโดยผ่าน โมดูลของ OPD หรือ ER โดยเฉพาะ กับกลุ่มประชาชนทั่วไป เช่นการฉีดวัคซีน TT, วัคซีน FLU และวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 4. baby_items

8 เป็นตารางที่เกี่ยวข้องกับ person_vaccine และใช้ในบัญชี 4 ซึ่งมี รายการวัคซีนที่ใช้ฉีดในเด็ก 1-5 ปี โดยมีรายการวัคซีน คือ JE,DTP,OPV 5. epi_vaccine

9 เป็นตารางวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 5 กลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งมีรายการ วัคซีนพื้นฐานประกอบด้วย BCGs, dT,MMR, OPVs 6. student_vaccine

10 ทั้ง 2 ตารางมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันบาดทะยักในกลุ่มหญิง ตั้งครรภ์ ในตาราง women_vaccine และ anc_service จะมีข้อมูล วัคซีนเพียงแค่ TT และ dTANC 7. women_vaccine และ 8. anc_service

11 ตาราง provis_vcctype เป็นตารางสำหรับกำหนดค่าส่งออก 21 แฟ้ม 9. provis_vcctype

12 การบันทึกข้อมูลวัคซีน

13

14


ดาวน์โหลด ppt การตั้งค่าวัคซีน. 1. vaccine_combination 2. person_vaccine 3. wbc_vaccine 4. baby_items 5. epi_vaccine 6. student_vaccine 7. women_vaccine 8. anc_service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google