งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของโครงการนำร่อง วัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของโครงการนำร่อง วัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมาของโครงการนำร่อง วัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ SA พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค

2 Transmission Cycle

3 โรคไข้สมองอักเสบเจอี เป็นโรคไข้สมองอักเสบจากไวรัส ที่พบบ่อยที่สุดในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย อัตราป่วยพิการ 30-75% อัตราป่วยตาย อาจสูงถึง 60% Source: Wiwanitkit V. Int J Gen Med

4 อัตราป่วยด้วยโรคสมองอักเสบในประเทศไทย พ.ศ Morbidity rate / 100,000 pop. แหล่งข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา ~1,500 cases/yr ~500 cases/yr

5 อัตราป่วยด้วยโรคสมองอักเสบไม่ระบุสาเหตุ และ JE ในประเทศไทย พ.ศ แหล่งข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา JE vaccination (endemic) JE vaccination (countrywide)

6 อัตราส่วนการป่วยด้วย JE ในประเทศไทย พ.ศ.2554 แหล่งข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา

7 Age Specific Incidence of Encephalitis, Thailand Source: Bureau of Epidemiology, MOPH JE vaccination (endemic) JE vaccination (countrywide) booster

8 EPI-based Catch-up Number of provinces Source: Division of GCD, CDC, MOPH Annecy, June ประวัติศาสตร์การควบคุม JE ในประเทศไทย พ่นยุง และสุขศึกษา พ่นยุง และสุขศึกษา และ วัคซีน

9 จังหวัดซึ่งบริการวัคซีน JE ในงาน EPI ระหว่างปี

10 ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2555 AgeVaccine BirthBCG, HB1 2 monthsOPV1, DTP-HB1 4 monthsOPV2, DTP-HB2 6 monthsOPV3, DTP-HB monthsMMR1 1 ½ - 2 yearsOPV4, DTP4, JE1, JE2 2 ½ - 3 yearsJE3 4 yearsOPV5, DTP5 7 yearsMMR ปีdT

11 ผลการสำรวจความครอบคลุมวัคซีนในประเทศไทย พ.ศ.2542, 2546, 2551 source: EPI / CDC / MOPH Vaccine BCG DTP OPV HB Measles JE JE DTP DTP T2 (or booster)

12 ระดับภูมิคุ้มกันต่อ JE ในประชากรไทย พ.ศ.2546

13 ประสิทธิผลของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ของประเทศไทย จรุง เมืองชนะ ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ กฤษณา นุราช เกสร เทพแปง พรศักดิ์ อยู่เจริญ พอพิศ วรินทร์เสถียร ศิริรัตน์ เตชะธวัช สมบุญ เสนาะเสียง สุรภี อนันตปรีชา (โครงการนี้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค รหัส 5/53-410)

14 ประวัติการได้รับวัคซีนเจอี (ชนิด SMB JEV) ในผู้ป่วยไข้สมองอักเสบเจอี ร.พ. จังหวัดแห่งหนึ่ง * * Oopapong A. Thai Pediatrics (N=61)

15 จังหวัดที่อยู่ขณะป่วย (อายุ 1-5 ปี) 26 ราย 17 จังหวัด (พ.ศ ) = 1 ราย

16 สัดส่วนการได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ทุกกลุ่มอายุ (N=129) อายุ เดือน (N=105) อายุ เดือน (N=24) (n 1 = 4)(n 2 = 20) (n 1 = 22)(n 2 = 83) (n 1 = 26)(n 2 = 103)

17 ประสิทธิผลของวัคซีน JE ชนิดเชื้อตายผลิต จากสมองหนู ในประเทศไทยเท่ากับ 96 – 98% มีความเหมาะสมต่อการใช้ในโครงการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ (EPI) ปัญหา ผลิตได้ไม่เพียงพอ ใช้สัตว์ในการผลิต

18 ในการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วันที่ 23 มกราคา 2555 ให้นำวัคซีน JE SA มาใช้ทดแทน วัคซีนนี้มีผลการศึกษาทั้งในและต่างประเทศว่ามี ประสิทธิผลและความปลอดภัยสูง กรมควบคุมโรคจึงเห็นควรให้นำร่องการใช้ ในเขต สคร.10 เชียงใหม่ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม มีการระบาดของโรคชุกชุม มีประชากรประมาณ 50,000 คน เหมาะ สำหรับการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านความ ปลอดภัยและประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของโครงการนำร่อง วัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google