งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพ กิจกรรม ประมวลภาพ กิจกรรม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กาญจนบุรี ต. ท่าล้อ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ฉบับที่ 13/2557 ประจำเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพ กิจกรรม ประมวลภาพ กิจกรรม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กาญจนบุรี ต. ท่าล้อ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ฉบับที่ 13/2557 ประจำเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพ กิจกรรม ประมวลภาพ กิจกรรม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กาญจนบุรี ต. ท่าล้อ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ฉบับที่ 13/2557 ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ฉบับที่ 13/2557 จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดย น. สพ. เชิงชาญ พึ่งเจียม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุ สัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ท่ามะกา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 7 ลงพื้นที่ภายในอำเภอ ท่ามะกา เข้าตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ที่ได้รับใบอนุญาต รอบที่ 2/2557 จำนวน 14 โรงฆ่า

2 ประมวลภาพการตรวจติดตามโรงฆ่า สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต รอบที่ 2/2557 จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3 ประมวลภาพการตรวจติดตามโรงฆ่า สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต รอบที่ 2/2557 จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

4 ประมวลภาพการตรวจติดตามโรงฆ่า สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต รอบที่ 2/2557 จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพ กิจกรรม ประมวลภาพ กิจกรรม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กาญจนบุรี ต. ท่าล้อ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ฉบับที่ 13/2557 ประจำเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google