งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ กิจกรรม / โครงการ แผน ( ครั้ง ) ผล ( ครั้ง ) ทั้ง ปี มีค.5 5 สะสม กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ จัดการฯ 484618.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ กิจกรรม / โครงการ แผน ( ครั้ง ) ผล ( ครั้ง ) ทั้ง ปี มีค.5 5 สะสม กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ จัดการฯ 484618."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ กิจกรรม / โครงการ แผน ( ครั้ง ) ผล ( ครั้ง ) ทั้ง ปี มีค.5 5 สะสม กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ จัดการฯ 484618

2 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มี. ค 55 พบผู้นำชุมชนเยี่ยมเยียนและติดตาม ความก้าวหน้าชุมชนบ้านป่าห้ามหลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และชุมชน บ้านแหลมจองถนน เพื่อกำหนด วันประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มี. ค.55 พบผู้นำบ้านศรีไชย เพื่อกำหนดวันประชุม คณะทำงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มี. ค.54 เยี่ยมเยียนชุมชนบ้านเกาะโคบ เพื่อประชุม คณะทำงานมอบอวนทำกระชัง ป้ายโครงการฯ และป้ายเขตอนุรักษ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี. ค.55 ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 800,000 ตัว บ้านเกาะโคบ ครั้งที่ 5 วันที่ 26 มี. ค.55 ประชุมวางแนวทางการปฏิบัติงานและ ติดตามความก้าวหน้าชุมชนบ้านแหลมจองถนน เพื่อสร้างความ ใกล้ชิดและความสามัคคี ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มี. ค.55 พบผู้นำชุมชนบ้านศรีไชย กำหนดวัน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านมาตรการ อนุรักษ์แก่นักเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม ถ่ายทอดฯ

3 ที่สถานที่ ชนิดพันธุ์สัตว์ น้ำ ว / ด / ป ที่ ปล่อย 1 บ้านคลองขุด หมู่ 8 ต. หานโพธิ์ อ. เขา ชัยสน จ. พัทลุง กุ้งก้ามกราม 400,000 ตัว 18 ต. ค.54 2 บ้านแหลมจองถนน ม. 1 ต. จองถนน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง กุ้งก้ามกราม 400,000 ตัว 18 ต. ค.54 3 บ้านป่าห้าม หมู่ 1 ต. เขาเจียก อ. เมือง จ. พัทลุง ปลากินพืช 200,000 ตัว 8 ก. พ.55 4 บ้านป่าห้าม หมู่ 1 ต. เขาเจียก อ. เมือง จ. พัทลุง กุ้งก้ามกราม 400,000 ตัว 8 ก. พ.55 5 บ้านแหลมจองถนน หมู่ 1 ต. จองถนน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง กุ้งก้ามกราม 400,000 ตัว 10 ก. พ.55 6 บ้านเกาะโคบ หมู่ 6 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง กุ้งก้ามกราม 800,000 ตัว 22 มี. ค.55 ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2555

4 ประชุมประจำเดือนกับผู้นำและสมาชิกชุมชน บ้าน แหลมจองถนนติดตามความก้าวหน้าและวางแนวทางการ ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความใกล้ชิดและสามัคคี

5 พบผู้นำและสมาชิกชุมชนบ้านเกาะโคบ มอบป้ายเขตห้ามทำการประมงและเนื้ออวนทำกระชัง โครงการฯ

6 นายสิทธิพล เมืองสง หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ, เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯน้ำจืดพัทลุง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและสมาชิก ในโครงการฯชุมชนบ้านเกาะโคบ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงใน กระชังเพื่ออนุบาลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

7 ติดตามความก้าวหน้าหลังจากปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการ เฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าห้าม ม.1 ต. เขาเจียก อ. เมือง จ. พัทลุง


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ กิจกรรม / โครงการ แผน ( ครั้ง ) ผล ( ครั้ง ) ทั้ง ปี มีค.5 5 สะสม กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ จัดการฯ 484618.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google