งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพการการประเมินผลติดตามงานอำเภอ ม ข พัฒนา ( อำเภอพระยืน ) กิจกรรมการทำอาหารเลี้ยงปลา ม. ๑ ม ๒ บ้านพระเนาว์ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพการการประเมินผลติดตามงานอำเภอ ม ข พัฒนา ( อำเภอพระยืน ) กิจกรรมการทำอาหารเลี้ยงปลา ม. ๑ ม ๒ บ้านพระเนาว์ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพการการประเมินผลติดตามงานอำเภอ ม ข พัฒนา ( อำเภอพระยืน ) กิจกรรมการทำอาหารเลี้ยงปลา ม. ๑ ม ๒ บ้านพระเนาว์ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นางอรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามประเมินผลการเลี้ยงปลาเกษตรกร รวม ๒๘ ราย

2 ส่วนผสมในการทำอาหารปลา มันสำประหลังใบมันสำประหลัง รำ ปลาป่น

3 นายสมปอง สาทา ประมงอาสาตำบลพระบุ อ. พระยืน สาธิตการทำอาหารเลี้ยงปลา สุ่มการเจริญเติบโตของปลา

4 นายวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน ให้บริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม บ้านหนองหญ้ารังกา ม ๓ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ร่วมรับบริการ ๕๘ ราย

5 นายวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น จัดทำประชาคมการเลี้ยงปลาในกระชัง วันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙. ๓๐ น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านท่างาม หมู่ ๖ บ้านท่างาม ตำบลพระบุ อ. พระยืน มีผู้เข้าร่วมประชาคม รวม ๒๗ ราย

6 นายวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมอำเภอ ม ข พัฒนา ณ ห้องประชุมดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙. ๐๐ – ๑๖. ๐๐ น


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพการการประเมินผลติดตามงานอำเภอ ม ข พัฒนา ( อำเภอพระยืน ) กิจกรรมการทำอาหารเลี้ยงปลา ม. ๑ ม ๒ บ้านพระเนาว์ ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google