งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิถุนายน 2551 (Monthly Report)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิถุนายน 2551 (Monthly Report)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิถุนายน 2551 (Monthly Report)
15 กรกฎาคม 2551

2 โครงสร้าง กฟฟ. 1-4 กฟจ. / กฟอ. กฟส. / กฟย. กฟฟ.ชั้น 1 / กฟฟ.ชั้น 2
กฟฟ.จุดรวมงาน กฟส. / กฟย. กฟฟ.ชั้น 3 / กฟฟ.ชั้น 4 นกล. / นรฟ. สำนักงานโครงการ พสฟ

3 ** ข้อมูลระบุแต่วงเงิน **
Pricelist จังหวัดกาญจนบุรี H/W, S/W (งวด 5) กฟฟ.1/2 = 2 แห่ง จังหวัดราชบุรี H/W, S/W (งวด 2) กฟฟ.1/2 = 4 แห่ง ** ข้อมูลระบุแต่วงเงิน ** สำนักงานโครงการ พสฟ

4 Pricelist สำนักงานโครงการ พสฟ

5 Pricelist สำนักงานโครงการ พสฟ

6 Proposal/TOR/กศฟ. จังหวัดกาญจนบุรี กฟฟ.ชั้น 1/ชั้น 2 = 3 แห่ง
จังหวัดกาญจนบุรี กฟฟ.ชั้น 1/ชั้น 2 = 3 แห่ง จังหวัดราชบุรี กฟฟ.ชั้น 1/ชั้น 2 = 3 แห่ง สำนักงานโครงการ พสฟ

7 Proposal สำนักงานโครงการ พสฟ

8 Proposal สำนักงานโครงการ พสฟ

9 รายชื่อ กฟฟ. ตาม TOR สำนักงานโครงการ พสฟ

10 รายชื่อ กฟฟ. ตาม TOR สำนักงานโครงการ พสฟ

11 รายชื่อ กฟฟ. จาก กศฟ. สำนักงานโครงการ พสฟ

12 รายชื่อ กฟฟ. จาก กศฟ. สำนักงานโครงการ พสฟ

13 จำนวน กฟฟ.ในจังหวัด ราชบุรี และ กาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี กฟจ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟอ.โพธาราม จังหวัดกาญจนบุรี กฟจ.กาญจนบุรี กฟอ.บ่อพลอย กฟอ.บ้านโป่ง => อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี => อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สำนักงานโครงการ พสฟ

14 จำนวน กฟฟ 1-2 (พสฟ.2) กฟฟ.1/กฟฟ.2 เริ่มโครงการ = 156 แห่ง
ปัจจุบัน 158 แห่ง กฟอ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี – งวด 2 กฟอ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ – งวด 5 สำนักงานโครงการ พสฟ

15 ?? ขอบคุณครับ ถามมา - ตอบไป
สำนักงานโครงการ พสฟ

16 Proposal สำนักงานโครงการ พสฟ

17 Pricelist สำนักงานโครงการ พสฟ

18 Pricelist สำนักงานโครงการ พสฟ

19 Pricelist สำนักงานโครงการ พสฟ

20 Pricelist สำนักงานโครงการ พสฟ


ดาวน์โหลด ppt มิถุนายน 2551 (Monthly Report)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google