งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15 กรกฎาคม 2551 มิถุนายน 2551 (Monthly Report). สำนักงานโครงการ พสฟ.2 2  กฟจ. / กฟอ.  กฟฟ.ชั้น 1 / กฟฟ.ชั้น 2 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15 กรกฎาคม 2551 มิถุนายน 2551 (Monthly Report). สำนักงานโครงการ พสฟ.2 2  กฟจ. / กฟอ.  กฟฟ.ชั้น 1 / กฟฟ.ชั้น 2 "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15 กรกฎาคม 2551 มิถุนายน 2551 (Monthly Report)

2 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 2  กฟจ. / กฟอ.  กฟฟ.ชั้น 1 / กฟฟ.ชั้น 2  กฟฟ.จุดรวมงาน  กฟส. / กฟย.  กฟฟ.ชั้น 3 / กฟฟ.ชั้น 4  นกล. / นรฟ. โครงสร้าง กฟฟ. 1-4

3 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 3 Pricelist  จังหวัดกาญจนบุรีH/W, S/W (งวด 5)กฟฟ.1/2 = 2 แห่ง  จังหวัดราชบุรีH/W, S/W (งวด 2)กฟฟ.1/2 = 4 แห่ง ** ข้อมูลระบุแต่วงเงิน **

4 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 4 Pricelist

5 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 5 Pricelist

6 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 6 Proposal/TOR/กศฟ.  จังหวัดกาญจนบุรีกฟฟ.ชั้น 1/ชั้น 2 = 3 แห่ง  จังหวัดราชบุรีกฟฟ.ชั้น 1/ชั้น 2 = 3 แห่ง

7 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 7 Proposal

8 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 8 Proposal

9 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 9 รายชื่อ กฟฟ. ตาม TOR

10 สำนักงานโครงการ พสฟ รายชื่อ กฟฟ. ตาม TOR

11 สำนักงานโครงการ พสฟ รายชื่อ กฟฟ. จาก กศฟ.

12 สำนักงานโครงการ พสฟ รายชื่อ กฟฟ. จาก กศฟ.

13 สำนักงานโครงการ พสฟ  จังหวัดราชบุรีกฟจ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟอ.โพธาราม  จังหวัดกาญจนบุรีกฟจ.กาญจนบุรี กฟอ.บ่อพลอย กฟอ.บ้านโป่ง => อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี => อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จำนวน กฟฟ.ในจังหวัด ราชบุรี และ กาญจนบุรี

14 สำนักงานโครงการ พสฟ จำนวน กฟฟ 1-2 (พสฟ.2)  กฟฟ.1/กฟฟ.2 เริ่มโครงการ = 156 แห่ง  ปัจจุบัน158 แห่ง  กฟอ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี – งวด 2  กฟอ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ – งวด 5

15 สำนักงานโครงการ พสฟ ถามมา - ตอบไป ?? ขอบคุณครับ

16 สำนักงานโครงการ พสฟ Proposal

17 สำนักงานโครงการ พสฟ Pricelist

18 สำนักงานโครงการ พสฟ Pricelist

19 สำนักงานโครงการ พสฟ Pricelist

20 สำนักงานโครงการ พสฟ Pricelist


ดาวน์โหลด ppt 15 กรกฎาคม 2551 มิถุนายน 2551 (Monthly Report). สำนักงานโครงการ พสฟ.2 2  กฟจ. / กฟอ.  กฟฟ.ชั้น 1 / กฟฟ.ชั้น 2 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google