งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15 กรกฎาคม 2551 มิถุนายน 2551 (Monthly Report). สำนักงานโครงการ พสฟ.2 2  กฟจ. / กฟอ.  กฟฟ.ชั้น 1 / กฟฟ.ชั้น 2 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15 กรกฎาคม 2551 มิถุนายน 2551 (Monthly Report). สำนักงานโครงการ พสฟ.2 2  กฟจ. / กฟอ.  กฟฟ.ชั้น 1 / กฟฟ.ชั้น 2 "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15 กรกฎาคม 2551 มิถุนายน 2551 (Monthly Report)

2 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 2  กฟจ. / กฟอ.  กฟฟ.ชั้น 1 / กฟฟ.ชั้น 2  กฟฟ.จุดรวมงาน  กฟส. / กฟย.  กฟฟ.ชั้น 3 / กฟฟ.ชั้น 4  นกล. / นรฟ. โครงสร้าง กฟฟ. 1-4

3 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 3 Pricelist  จังหวัดกาญจนบุรีH/W, S/W (งวด 5)กฟฟ.1/2 = 2 แห่ง  จังหวัดราชบุรีH/W, S/W (งวด 2)กฟฟ.1/2 = 4 แห่ง ** ข้อมูลระบุแต่วงเงิน **

4 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 4 Pricelist

5 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 5 Pricelist

6 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 6 Proposal/TOR/กศฟ.  จังหวัดกาญจนบุรีกฟฟ.ชั้น 1/ชั้น 2 = 3 แห่ง  จังหวัดราชบุรีกฟฟ.ชั้น 1/ชั้น 2 = 3 แห่ง

7 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 7 Proposal

8 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 8 Proposal

9 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 9 รายชื่อ กฟฟ. ตาม TOR

10 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 10 รายชื่อ กฟฟ. ตาม TOR

11 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 11 รายชื่อ กฟฟ. จาก กศฟ.

12 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 12 รายชื่อ กฟฟ. จาก กศฟ.

13 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 13  จังหวัดราชบุรีกฟจ.ราชบุรี กฟอ.จอมบึง กฟอ.โพธาราม  จังหวัดกาญจนบุรีกฟจ.กาญจนบุรี กฟอ.บ่อพลอย กฟอ.บ้านโป่ง => อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี => อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จำนวน กฟฟ.ในจังหวัด ราชบุรี และ กาญจนบุรี

14 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 14 จำนวน กฟฟ 1-2 (พสฟ.2)  กฟฟ.1/กฟฟ.2 เริ่มโครงการ = 156 แห่ง  ปัจจุบัน158 แห่ง  กฟอ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี – งวด 2  กฟอ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ – งวด 5

15 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 15 ถามมา - ตอบไป ?? ขอบคุณครับ

16 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 16 Proposal

17 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 17 Pricelist

18 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 18 Pricelist

19 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 19 Pricelist

20 สำนักงานโครงการ พสฟ.2 http://extranet.pea.co.th/asp/gisp2/ 20 Pricelist


ดาวน์โหลด ppt 15 กรกฎาคม 2551 มิถุนายน 2551 (Monthly Report). สำนักงานโครงการ พสฟ.2 2  กฟจ. / กฟอ.  กฟฟ.ชั้น 1 / กฟฟ.ชั้น 2 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google