งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวัง การบาดเจ็บ Injury Surveillance Information System (ISIS) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวัง การบาดเจ็บ เพื่อการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวัง การบาดเจ็บ Injury Surveillance Information System (ISIS) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวัง การบาดเจ็บ เพื่อการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวัง การบาดเจ็บ Injury Surveillance Information System (ISIS) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวัง การบาดเจ็บ เพื่อการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บบน ถนน ในทศวรรษแห่งความปลอดภัย 2554- 2563 ดร. นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย นางสาว ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 2 ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการ บาดเจ็บ Injury Surveillance Information System (ISIS) (URL: K4DS.org/~isis หรือ bit.ly/isisthai54)

3 ใบงาน วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ช่วงปี 2555

4 1. ในปี 2555 พื้นที่ที่มีจำนวนอุบัติเหตุ เกิดขึ้นสูงสุดคือที่ใด และมีจำนวน เท่าใด

5 2. ระหว่างเทศกาลปีใหม่ 2556 ช่วงเวลาที่มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น สูงสุดคือเวลาใด

6 3. ช่วงเวลาที่มีสัดส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่คาด เข็มขัดนิรภัยสูงสุด คือช่วงเวลาใด

7 4. ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เป็นผู้ขับขี่ ที่ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และดื่ม แอลกอฮอล์ ขับขี่พาหนะชนิดใดมาก ที่สุด

8 5. ผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ช่วงอายุ ใดบาดเจ็บมากที่สุด และช่วงอายุใด เสียชีวิตมากที่สุด

9

10 6. การดูแลขณะนำส่งจากจุดเกิดเหตุ ด้านใดที่มีการดูแลอย่างเหมาะสมมาก ที่สุด และด้านใดที่ไม่มีการดูแลมาก ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวัง การบาดเจ็บ Injury Surveillance Information System (ISIS) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวัง การบาดเจ็บ เพื่อการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google