งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี 24 กันยายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี 24 กันยายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี 24 กันยายน 2555
แนวทางการควบคุมโรคคอตีบ หนองบัวลำภู นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี 24 กันยายน 2555

2 กรอบการนำเสนอ วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ เป้าหมายการดำเนินงาน
บันได 4 ขั้น การดำเนินงาน

3 วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
กรกฎาคม 2555 โรคคอตีบ เริ่ม ระบาด ที่ อ.ด่านซ้าย อ. ผาขาว และ อ.นาแห้ว จ.เลย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ติด จ.หนองบัวลำภู โดยเฉพาะ อ.ผาขาว สิงหาคม 2555 ตรวจสอบความครอบคลุมของวัคซีน 31 สิงหาคม 2555 ประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจเตรียมพร้อม เชิญ นพ.จักรรัฐ FETP Staff และ พญ.ศศิธร คุณ ดวงใจ มาเป็นวิทยากร

4 “ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูไม่เสียชีวิต”
เป้าหมาย “ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูไม่เสียชีวิต”

5 บันได 4 ขั้น การเตรียมความพร้อมของระบบ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การสอบสวนและควบคุมการระบาด

6 1. เตรียมความพร้อมของระบบ
ประชุมเตรียมความพร้อมทั้งจังหวัด 2 ครั้ง บุคลากร แบ่งเป็น 4 ทีม การตรวจวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการ วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ DAT อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ซักซ้อมการทำงาน ของทีมต่างๆ

7 บุคลากร 4 ทีม 1 2 4 3 Primary prevention & communication
สื่อสารกับผู้นำ โรงเรียน อสม. และชุมชน รณรงค์สุขอนามัยส่วนบุคคล 0-5 ปี vaccination X-Ray 1 Investigation, Lab, Dx, surveillance เตรียมระบบเฝ้าระวัง เตรียมการสอบสวนโรค Prophylaxis contacted cases 2 4 3 Back up เตรียม เวชภัณฑ์ วัคซีน สนับสนุนการดำเนินงาน Clinical care and mop up เตรียมการวินิจฉัย, Lab Treatment: DTX, Roxitromycin เตรียมห้องแยก, OPD แยกตรวจ Mop up

8 2. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตรวจความครอบคลุมของวัคซีน ในกลุ่ม 0-5 ปี ฉีด Diphtheria toxoid เจ้าหน้าที่ทุกคน 2 เข็ม ตั้งแต่ 3 ก.ย. 2555 เตรียมฉีด (สัปดาห์หน้า) เด็ก 0-5 ปี ที่ยังได้รับไม่ครบ และ ต่างด้าว เตรียมฉีด เด็ก 6-12 ปี กระตุ้น 1 เข็ม ทั้งจังหวัด

9 3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์
เตรียมแผ่นพับสำหรับ อสม.ประชาชน จัดประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. อสม. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ทุกอำเภอ โดยสสจ.ออกร่วมชี้แจง การดำเนินงาน เตรียมสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

10 4. สอบสวนและควบคุมการระบาด
สอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัส อย่างรวดเร็ว ให้ antibiotic prophylaxis MOP UP พื้นที่ อายุ 13 ขึ้นไป ทั้งตำบล จำนวน 4 ตำบล อ.สุวรรณคูหา X-Ray พื้นที่ ที่มี Cases 6 สัปดาห์ จ. พ. ศ. โดย อสม. ติดตามผู้สัมผัสจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 190 ราย ผู้สัมผัสอื่นๆ ใน อ.สุวรรณคูหา

11

12 บทเรียน จ.หนองบัวลำภู การพบ cases มาจาก ระบบที่เข็มแข็ง
การสอบสวนโรค (ทีม 2) เป็นภาระที่หนัก แนวทางการดำเนินงานยางอย่างไม่ชัดเจน

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี 24 กันยายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google