งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการด้าน อุบัติภัยสารเคมี การประชุมเสริมศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 30 ตุลาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการด้าน อุบัติภัยสารเคมี การประชุมเสริมศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 30 ตุลาคม 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการด้าน อุบัติภัยสารเคมี การประชุมเสริมศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 30 ตุลาคม 2546

2 “ เตรียมไว้ …. เผื่อภัยมา ” First Episode

3 “ ท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล สมุทรสาคร ขณะนั้นเป็นเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ แจ้งว่าเกิดเหตุสารเคมีรั่วจาก โรงงานแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอ เมือง เมื่อประมาณ 10 นาที ก่อนหน้า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวนมาก ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ ไปดูแลผู้บาดเจ็บ ท่านจะทำ อะไรบ้าง ?”

4 “ ถ้าโรงพยาบาลของท่านไม่มี แผนปฏิบัติการและไม่เคย ซ้อมแผนรับอุบัติภัยเคมี รวมทั้งไม่มีเครื่องมือหรือ อุปกรณ์ใดๆในการเข้าไป ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ ท่านจะทำอย่างไร ?”

5 “ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นรอง ผู้บัญชาการ จัดการ ( ตามแผน ) ท่านจะ จัดเตรียมคน อุปกรณ์ และ อื่นๆอย่างไร สำหรับการ ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุและ ที่โรงพยาบาล ”

6 “ หลังจากจัดการรับมือกับอุบัติภัยเคมี ครั้งนี้ ได้มีการประชุมสรุปการดำเนินการ ที่เรียกว่า debriefing สำหรับเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พบ ” ประเด็น ” ที่ น่าสนใจ คือ เจ้าหน้าที่ รถพยาบาลใช้ เวลานานถึง 30 นาทีกว่าจะถึงจุดเกิด เหตุ, เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าสารเคมี ต้นเหตุคืออะไร ทำให้ไม่ได้ ป้องกัน ตนเองอย่างเหมาะสม รวมทั้งไม่ได้เก็บ ตัวอย่างส่งตรวจจากผู้ป่วย, มี ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต 5 ราย ( จาก ทั้งหมด 50 ราย ) เพราะไม่สามารถ วินิจฉัยอาการพิษได้ทันเวลา ท่านจะมี แนวทางในการแก้ ( หรือป้องกัน ) ปัญหา เหล่านี้ได้อย่างไร ?”

7 คำถามหลัก 3 ข้อ โรงงานอยู่ที่ไหน ในโรงงานมีสารเคมีอะไรบ้าง สารต้องสงสัยมีพิษอะไร

8 ALOHA Hot Zone อยู่ที่ไหน Arcvie w ข้อมูล อุตุนิยมวิ ทยา โรงงาน อยู่ที่ไหน สารเคมี อะไร มีพิษ อย่างไร รหัส โรงงาน รหัส สารเคมี ผังเมืองกรม โรงงาน ฯ Cameo

9 “ เตรียมไว้ …. เผื่อภัยมา ” Second Episode

10 “ หลังเกิดเหตุ 1 สัปดาห์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดเชิญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเข้าร่วมปรึกษาหารือ เนื่องจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นก่อความ เสียหายค่อนข้างมากให้กับ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้งมี พนักงานในโรงงานเสียชีวิตและ บาดเจ็บหลายราย ผู้อำนวยการสั่ง ให้ท่านเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอ ในที่ประชุมกับผู้ว่าฯ ท่านจะมี แนวทางเตรียมข้อมูลอย่างไร ?”

11 “ ท่านเตรียมข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้อำนวยการเรียกไปพบอีกครั้ง บอกว่ามีแต่ข้อมูลของสิ่งที่ เกิดขึ้นแล้ว ไม่มีการนำเสนอ แนวทางป้องกันปัญหา ท่านจะ เตรียมข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก บ้าง ?”

12 “ ในที่ประชุมกับผู้ว่าฯและหน่วย ราชการอื่น มีการ ” พาดพิง ” ถึง โรงพยาบาลว่าไม่สามารถให้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ โดยเฉพาะการ ตัดสินใจอพยพ ประชาชนที่อาศัยโดยรอบ โรงงาน ต้นเหตุ ท่านผู้ว่าฯเอง ถึงกับตั้งคำถามว่า ” ถ้ามี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกข้าง โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ทีมสาธารณสุขจะสามารถจัดการ ให้เด็กนักเรียนปลอดภัยได้ หรือไม่ ท่านจะช่วยผู้อำนวยการ ตอบคำถามเหล่านี้อย่างไร ?”

13 ALOHA อยู่ใน “ เขต อันตราย ” หรือไม่ Arcvie w ข้อมูล อุตุนิยมวิ ทยา โรงงาน อยู่ที่ไหน สารเคมี อะไร มีพิษ อย่างไร รหัส โรงงาน รหัส สารเคมี ผังเมืองกรม โรงงาน ฯ Cameo

14 เกิดเหตุ ระงับเหตุ แจ้งเหตุ สุขภาพสิ่งแวดล้อม เฉียบพลันเรื้อรัง tria ge เจ็บหนักเสียชีวิตเจ็บน้อยเสี่ยง การเฝ้าระวังหลังเกิด เหตุ การเฝ้าระวังก่อน เกิดเหตุ เรื้อรังเฉียบพลัน กรมป้องกันฯ กรม คร. กรมควบคุมมลพิษ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการด้าน อุบัติภัยสารเคมี การประชุมเสริมศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 30 ตุลาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google