งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการ ปฏิบัติงานหน่วย แพทย์ พอ.สว. แผนการรับ บริจาคโลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการ ปฏิบัติงานหน่วย แพทย์ พอ.สว. แผนการรับ บริจาคโลหิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการ ปฏิบัติงานหน่วย แพทย์ พอ.สว. แผนการรับ บริจาคโลหิต

2 แผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ. สว. ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ครั้ งที่ วันที่สถานที่ 1 10 พฤษภาคม 2555 บ้านเขื่องคำ หมู่ 5 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร 2 24 พฤษภาคม 2555 บ้านดู่ลาด หมู่ 1,9 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล และโครงการ “ ยาม พี่ - ยามน้อง ”

3 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ครั้งที่วันที่สถานที่ 1 2 พฤษภาคม 2555 อำเภอคำเขื่อนแก้ว 2 3 พฤษภาคม 2555 บ. นานาภัณฑ์ยโสธร จ. 3 4 พฤษภาคม 2555 บ. บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ. 4 16 พฤษภาคม 2555 ร. ร. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 5 23 พฤษภาคม 2555 อำเภอเมืองยโสธร 6 30 พฤษภาคม 2555 ร. ร. เลิงนกทา วันที่ 3-4 พ. ค. 55 กิจกรรมวันแรงงาน แห่งชาติ

4 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ แผนการ ปฏิบัติงานหน่วย แพทย์ พอ.สว. แผนการรับ บริจาคโลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google