งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร

2 @ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย ได้รับ การอัลตร้าซาวด์ การอัลตร้าซาวด์ เป้าหมายการดำเนินงาน

3 (Verbal Screening ) ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening ) อำเภอเป้าหมายคัดกรอง % กลุ่มเสี่ยง % เมือง 60,55051, , ทรายมูล 13,92411, , กุดชุม 27,75525, , คำเขื่อนแก้ว 39,73533, , ป่าติ้ว 15,07313, มหาชนะชัย 24,94919, ค้อวัง 9,4277, , เลิงนกทา 36,17730, , ไทยเจริญ 12,1328, , รวม 239,722200, ,

4 อำเภอกลุ่มเสี่ยง U/SU/S % ผิดปกติโรค เมือง 2, ทรายมูล 1, กุดชุม 1, คำเขื่อนแก้ว 1, ป่าติ้ว cholangio มหาชนะชัย Ca Liver ค้อวัง 1, เลิงนกทา 2, ไทยเจริญ 1, fatty liver รวม 14, ผลการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยง

5 แผนการอัลตร้าซาว์ ดกลุ่มเสี่ยง อำเภอว/ด/ปว/ด/ป จำนวน กลุ่มเสี่ยง / วัน รวมจำนวน ( คน ) ค่าตอบแท น สถานที่ ตรวจ เมือง 23,24,30 พ. ย.56 1 ธ. ค คน (4 วัน ) 480 ๑๔, ๔๐๐ ห้อง ประชุม รพ. ทุก แห่ง ทรายมูล 7,8 ธ. ค คน ( 2 วัน ) 200 ๗, ๒๐๐ กุดชุม 14,15,21 ธ. ค คน (3 วัน ) 30010,800 คำเขื่อนแก้ว 22 ธ. ค.56, 11,12 ม. ค คน ( 3 วัน ) 30010,800 ป่าติ้ว 18,19 ม. ค คน ( 2 วัน ) 200 ๗, ๒๐๐ มหาชนะชัย 25,26 ม. ค.57 1 ก. พ คน (3 วัน ) 30010,800 ค้อวัง 2,8 ก. พ คน ( 2 วัน ) 200 ๗, ๒๐๐ เลิงนกทา 9,15,16 ก. พ คน (3 วัน ) 30010,800 ไทยเจริญ 22,23 ก. พ คน ( 2 วัน ) 200 ๗, ๒๐๐ รวม 24 วัน 2,480 ๘๖, ๔๐๐

6


ดาวน์โหลด ppt โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google