งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร

2 @ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับ @ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ @ กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย ได้รับ @ กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย ได้รับ การอัลตร้าซาวด์ การอัลตร้าซาวด์ เป้าหมายการดำเนินงาน

3 (Verbal Screening ) ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening ) อำเภอเป้าหมายคัดกรอง % กลุ่มเสี่ยง % เมือง 60,55051,09284.382,6295.15 ทรายมูล 13,92411,25880.851,0179.03 กุดชุม 27,75525,47191.771,6356.42 คำเขื่อนแก้ว 39,73533,46184.211,7145.12 ป่าติ้ว 15,07313,02386.406655.11 มหาชนะชัย 24,94919,87079.648424.24 ค้อวัง 9,4277,16976.051,30518.20 เลิงนกทา 36,17730,99485.672,7788.96 ไทยเจริญ 12,1328,19967.581,77821.69 รวม 239,722200,53783.6514,3637.16

4 อำเภอกลุ่มเสี่ยง U/SU/S % ผิดปกติโรค เมือง 2,629 36 1.37 0- ทรายมูล 1,017 7 0.69 0- กุดชุม 1,635 14 0.86 0- คำเขื่อนแก้ว 1,714 153 8.93 0- ป่าติ้ว 665 11 1.65 1 cholangio มหาชนะชัย 842 88 10.45 2 Ca Liver ค้อวัง 1,305 15 1.15 0- เลิงนกทา 2,778 10 0.36 0- ไทยเจริญ 1,778 16 0.90 3 fatty liver รวม 14,363 350 2.44 6 ผลการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยง

5 แผนการอัลตร้าซาว์ ดกลุ่มเสี่ยง อำเภอว/ด/ปว/ด/ป จำนวน กลุ่มเสี่ยง / วัน รวมจำนวน ( คน ) ค่าตอบแท น สถานที่ ตรวจ เมือง 23,24,30 พ. ย.56 1 ธ. ค. 56 120 คน (4 วัน ) 480 ๑๔, ๔๐๐ ห้อง ประชุม รพ. ทุก แห่ง ทรายมูล 7,8 ธ. ค.56 100 คน ( 2 วัน ) 200 ๗, ๒๐๐ กุดชุม 14,15,21 ธ. ค.56100 คน (3 วัน ) 30010,800 คำเขื่อนแก้ว 22 ธ. ค.56, 11,12 ม. ค.57 100 คน ( 3 วัน ) 30010,800 ป่าติ้ว 18,19 ม. ค.57 100 คน ( 2 วัน ) 200 ๗, ๒๐๐ มหาชนะชัย 25,26 ม. ค.57 1 ก. พ.57 100 คน (3 วัน ) 30010,800 ค้อวัง 2,8 ก. พ.67 100 คน ( 2 วัน ) 200 ๗, ๒๐๐ เลิงนกทา 9,15,16 ก. พ.57100 คน (3 วัน ) 30010,800 ไทยเจริญ 22,23 ก. พ.57 100 คน ( 2 วัน ) 200 ๗, ๒๐๐ รวม 24 วัน 2,480 ๘๖, ๔๐๐

6


ดาวน์โหลด ppt โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google