งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนาม รร. สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕ ประตู ทางออก วงดุริยางค์ รร. เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา รถ จราจ ร ถนนวารีราชเดช ( หน้า รร.) รถ ปชส. ป้ายกีฬา สา, สุข ป้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนาม รร. สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕ ประตู ทางออก วงดุริยางค์ รร. เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา รถ จราจ ร ถนนวารีราชเดช ( หน้า รร.) รถ ปชส. ป้ายกีฬา สา, สุข ป้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนาม รร. สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕ ประตู ทางออก วงดุริยางค์ รร. เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา รถ จราจ ร ถนนวารีราชเดช ( หน้า รร.) รถ ปชส. ป้ายกีฬา สา, สุข ป้าย สสจ. พระบรมฉายา ลักษณ์ พาน พุ่ม ริ้วธง ชาติ ริ้วธงเฉลิม พระเกียรติ ธงกีฬาสาสุข และธงสีทุกสี รถถ้วย รางวัล ผู้บริหาร / ขรก. นอกประจำการ วงดุริยางค์ รร. ยโสธรพิทยาคม รพ. ยโสธร อ. มหา ชนะชัย อ. ค้อวัง อ. เลิงนก ทา อ. คำ เขื่อนแก้ว อ. กุดชุม อ. ป่าติ้ว อ. ไทย เจริญ อ. เมือง + สสจ. อ. ทราย มูล หน่วยปฐมพยาบาล รพ ยโสธร แต่ละขบวนมีป้ายปักแจ้งชื่อ... ริ้ว ขบวน... หรือ สี ต่างๆ วงดุริยางค์ รร. ศรีธรรม * * * * * ผังแสดงจุดตั้งต้นขบวนพาเหรด งาน กีฬาสาธารณสุข ปี 2556

2 สนามกีฬากลาง สวนพญาแถน วงดุริยางค์ รร. สามัคคีวัฒนา ป้ายกีฬา สา, สุข ป้าย สสจ. พระบรม ฉายาลักษณ์ พาน พุ่ม ริ้วธง ชาติ ริ้วธงเฉลิมพระ เกียรติ ธงกีฬาสาสุข และธงสีทุกสี อ. มหา ชนะชัย อ. ค้อวัง อ. เลิงนก ทา อ. ป่าติ้ว อ. ทราย มูล อ. กุดชุม อ. ไทย เจริญ อ. คำ เขื่อนแก้ว อ. เมือง + สสจ เสาธงสี ต่างๆ ประธาน แท่นกล่าว รายงาน ดรัมเมเ ยอร์ ธง ชาติ รพ. ยโสธร ทางเข้า สนาม ริ้วขบวน เข้าสนาม 1 2 33 45 6 7 8 9 1010 1 1212 3 * * วงดุริยางค์รร. ยโสธรพิทยาคม วงดุริยางค์ รร. ศรีธรรม ** * *= ผู้รับผิดชอบ 2 2 1

3 สนามกีฬากลาง สวนพญาแถน วงดุริยางค์ รร. ยโสธรพิทยาคม ป้ายกีฬา สา, สุข ป้าย สสจ. พระบรม ฉายาลักษณ์ พาน พุ่ม ริ้วธง ชาติ ริ้วธงเฉลิมพระ เกียรติ ธงกีฬาสาสุข และธงสีทุกสี อ. มหา ชนะชัย อ. ค้อวัง อ. เลิงนก ทา อ. ป่าติ้ว อ. ทราย มูล อ. กุดชุม อ. ไทย เจริญ อ. คำ เขื่อนแก้ว อ. เมือง + สสจ. เสาธงสี ต่างๆ ประธาน แท่นกล่าว รายงาน ดรัมเมเ ยอร์ ธง ชาติ รพ. ยโสธร ผ่านหน้า ประธาน ริ้วขบวน ออกจาก สนาม 1 2 1 1010 9 8 7 6 5 4 3 12 * * วงดุริยางค์ รร. สามัคคี วงดุริยางค์ รร. ศรีธรรม ** * 2 2 1 วงดุริยางค์ รร. ท 2 สามัคคีวัฒนา

4 ผังแสดงเส้นทางขบวนพาเหรด งานกีฬาสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร ปี 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 วิทยาการ ตำรวจ ( โรงพักเก่า ) โรงพยาบา ล นายแพทย์ หาญ ถนนแจ้ง สนิท สี่แยก กุดชุม ตลาด สด เทศบ าล 1 สวนสาธาร ณะพญา แถน สนามกีฬากลาง สวนสาธารณะ พญาแถน

5 ผังแสดงจุดให้คะแนนการ ประกวดขบวนพาเหรด กีฬาสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 วิทยาการ ตำรวจ ( โรงพัก เก่า ) รพ. นายแพทย์ หาญ ถนนแจ้ง สนิท สี่แยก กุดชุม ตลาด สด เทศบา ล 1 สวนสาธารณะ พญาแถน สนามกีฬา กลาง สวนสาธารณะ พญาแถน ยโสธรน้ำ ทิพย์ * คือ จุดให้คะแนนขบวนพาเหรด มี 2 จุด คือ 1. จุด 4 แยกไฟแดงกุดชุม 2. จุด 4 แยกไฟแดงหน้าร้านยโสธรน้ำทิพย์ * *


ดาวน์โหลด ppt สนาม รร. สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต ๑๕ ประตู ทางออก วงดุริยางค์ รร. เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา รถ จราจ ร ถนนวารีราชเดช ( หน้า รร.) รถ ปชส. ป้ายกีฬา สา, สุข ป้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google