งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระก่อนการประชุม มอบดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นเครือข่ายบริการที่ ๑๐ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระก่อนการประชุม มอบดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นเครือข่ายบริการที่ ๑๐ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระก่อนการประชุม มอบดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นเครือข่ายบริการที่ ๑๐ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ด้านการดูแลรักษา /คลินิค นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ โรงพยาบาลทรายมูล เรื่อง ผลของการให้ความรู้ในเรื่องการนับปริมาณข้าวเหนียวที่ควรบริโภคกับระดับน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท Poster Presentation ส่งเสริมสุขภาพ
นายสุนทร วิริยะพันธ์ เรื่องรายงานสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๖

3 รางวัลชมเชยอันดับ ๒ การนำเสนอประเภท Poster Presentation นวัตกรรม
นางอนุสรา เสน่หา โรงพยาบาลกุดชุม เรื่อง การใช้เครื่องมือ Data logger ในการติดตาม อุณหภูมิระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีน


ดาวน์โหลด ppt วาระก่อนการประชุม มอบดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นเครือข่ายบริการที่ ๑๐ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google