งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระก่อนการ ประชุม มอบดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นเครือข่ายบริการ ที่ ๑๐ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระก่อนการ ประชุม มอบดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นเครือข่ายบริการ ที่ ๑๐ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระก่อนการ ประชุม มอบดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นเครือข่ายบริการ ที่ ๑๐ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation ด้านการดูแล รักษา / คลินิค นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ โรงพยาบาลทรายมูล เรื่อง ผลของการให้ความรู้ในเรื่องการ นับปริมาณข้าวเหนียวที่ควรบริโภคกับระดับ น้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใน โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท Poster Presentation ส่งเสริมสุขภาพ นายสุนทร วิริยะพันธ์ เรื่องรายงานสอบสวนการระบาด ของโรคอาหารเป็นพิษ บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๖

3 รางวัลชมเชยอันดับ ๒ การนำเสนอประเภท Poster Presentation นวัตกรรม นางอนุสรา เสน่หา โรงพยาบาลกุดชุม เรื่อง การใช้เครื่องมือ Data logger ในการติดตามอุณหภูมิ ระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีน


ดาวน์โหลด ppt วาระก่อนการ ประชุม มอบดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นเครือข่ายบริการ ที่ ๑๐ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google