งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวัณโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวัณโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวัณโรค

2 TB Case Finding จำแนกรายอำเภอ จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ 2556 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน (ต.ค.55-ส.ค.56) จำนวน(คน) ร้อยละ เมืองยโสธร 72 79 110 ทรายมูล 17 15 88 กุดชุม 37 36 97 คำเขื่อนแก้ว 40 42 105 ป่าติ้ว 18 10 55 มหาชนะชัย 33 44 133 ค้อวัง 16 19 118 เลิงนกทา 77 ไทยเจริญ 83 รวม 306 302 98.6

3 อัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่
แยกรายอำเภอ จ.ยโสธร ปี 2555 (ต.ค. 54 – มิ.ย. 55) ร้อยละ เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90.00

4 อัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่
แยกรายอำเภอ จ.ยโสธร ปี 2555 (เม.ย. – มิ.ย. 55) ร้อยละ เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90.00

5 สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่
แยกรายอำเภอ จ.ยโสธร ปี 2555 (เม.ย. – มิ.ย. 55) อ.คำเขื่อนแก้ว 2 ราย case ปี ไตวายเรื้อรัง case ปี มะเร็งต่อมน้ำเหลือง อ.ค้อวัง 2 ราย case ปี ทาลัสเซียเมีย ซึมเศร้า case ปี มะเร็งตับ อ.เลิงนกทา 2 ราย case ปี สูบบุหรี่/สุราทุกวัน case ปี ความดันโลหิตสูง


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวัณโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google