งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TB Case Finding จำแนกรายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2556 อำเภอ เป้าหมายผลงาน ( ต. ค.55- ส. ค.56) จำนวน ( คน ) ร้อยละ เมืองยโสธร 7279110 ทรายมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TB Case Finding จำแนกรายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2556 อำเภอ เป้าหมายผลงาน ( ต. ค.55- ส. ค.56) จำนวน ( คน ) ร้อยละ เมืองยโสธร 7279110 ทรายมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 TB Case Finding จำแนกรายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2556 อำเภอ เป้าหมายผลงาน ( ต. ค.55- ส. ค.56) จำนวน ( คน ) ร้อยละ เมืองยโสธร 7279110 ทรายมูล 171588 กุดชุม 373697 คำเขื่อนแก้ว 4042105 ป่าติ้ว 181055 มหาชนะชัย 3344133 ค้อวัง 1619118 เลิงนกทา 554277 ไทยเจริญ 181583 รวม 30630298.6

3 เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90.00 ร้อย ละอัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ แยกรายอำเภอ จ. ยโสธร ปี 2555 ( ต. ค. 54 – มิ. ย. 55)

4 เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 90.00 ร้อย ละอัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ แยกรายอำเภอ จ. ยโสธร ปี 2555 ( เม. ย. – มิ. ย. 55)

5 สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ อ. คำเขื่อนแก้ว 2 ราย case 1 83 ปี ไตวายเรื้อรัง case 2 58 ปี มะเร็งต่อมน้ำเหลือง อ. ค้อวัง 2 ราย case 1 79 ปี ทาลัสเซียเมีย ซึมเศร้า case 2 69 ปี มะเร็งตับ อ. เลิงนกทา 2 ราย case 1 74 ปี สูบบุหรี่ / สุราทุกวัน case 2 76 ปี ความดันโลหิตสูง


ดาวน์โหลด ppt TB Case Finding จำแนกรายอำเภอ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2556 อำเภอ เป้าหมายผลงาน ( ต. ค.55- ส. ค.56) จำนวน ( คน ) ร้อยละ เมืองยโสธร 7279110 ทรายมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google