งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย...สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย...สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย...สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2554 โดย...สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส

2 แผนการจัดคลินิกประมง ประจำปี 2554

3 การดำเนินการการจัดคลินิกประมงเคลื่อนที่ฯ
อำเภอ ว/ด/ป จุดดำเนินการ จำนวนเกษตรกร(ราย) หมายเหตุ 1 สุไหงปาดี 24/11/53 รร.บ้านกาวะ ม.2 ต.กาวะ 18 2 เมือง 15/12/53 อบต.บางปอ ม.3 ต.บางปอ 30 3 ตากใบ 26/01/54 โรงสีข้าวพิกุลทองฯ บ้านบางขุนทอง 12 4 เจาะไอร้อง 9/02/54 รร.บำรุงวิทย์ ม.8 ต.บูกิต 71 5 สุไหงโก-ลก 3/03/54 รร.บ้านโต๊ะเวาะ ม.3 ต.ปูโยะ 35 6 ศรีสาคร 9/03/54 รร.บ้านปาหนัน ม.4 ต.ศรีสาคร 31

4 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคลินิกประมงเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านกาวะ ม. 2 ต
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคลินิกประมงเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านกาวะ ม.2 ต.กาวะ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

5 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคลินิกประมงเคลื่อนที่ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ ม.3 ต.บางปอ อ.เมือง วันที่ 15 ธันวาคม 2553

6 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคลินิกประมงเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ม
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคลินิกประมงเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ม.3 ต.ปูโยะ วันที่ 3 มีนาคม 2554

7 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคลินิกประมงเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านปาหนัน ม
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคลินิกประมงเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านปาหนัน ม.4 ต.ศรีสาคร วันที่ 9 มีนาคม 2554


ดาวน์โหลด ppt โดย...สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google