งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส. การดำเนินการการจัดคลินิก ประมงเคลื่อนที่ฯ ที่อำเภอว/ด/ปว/ด/ปจุดดำเนินการจำนวนเกษตรกร ( ราย ) หมายเหตุ 1 สุไหงปาดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส. การดำเนินการการจัดคลินิก ประมงเคลื่อนที่ฯ ที่อำเภอว/ด/ปว/ด/ปจุดดำเนินการจำนวนเกษตรกร ( ราย ) หมายเหตุ 1 สุไหงปาดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส

2

3 การดำเนินการการจัดคลินิก ประมงเคลื่อนที่ฯ ที่อำเภอว/ด/ปว/ด/ปจุดดำเนินการจำนวนเกษตรกร ( ราย ) หมายเหตุ 1 สุไหงปาดี 24/11/53 รร. บ้านกาวะ ม.2 ต. กาวะ 18 2 เมือง 15/12/53 อบต. บางปอ ม.3 ต. บางปอ 30 3 ตากใบ 26/01/54 โรงสีข้าวพิกุลทองฯ บ้านบางขุนทอง 12 4 เจาะไอร้อง 9/02/54 รร. บำรุงวิทย์ ม.8 ต. บูกิต 71 5 สุไหงโก - ลก 3/03/54 รร. บ้านโต๊ะเวาะ ม.3 ต. ปูโยะ 35 6 ศรีสาคร 9/03/54 รร. บ้านปาหนัน ม.4 ต. ศรีสาคร 31

4 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคลินิก ประมงเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านกาวะ ม.2 ต. กา วะ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

5 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคลินิก ประมงเคลื่อนที่ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ ม.3 ต. บางปอ อ. เมือง วันที่ 15 ธันวาคม 2553

6 วันที่ 3 มีนาคม 2554

7


ดาวน์โหลด ppt โดย... สำนักงานประมงจังหวัด นราธิวาส. การดำเนินการการจัดคลินิก ประมงเคลื่อนที่ฯ ที่อำเภอว/ด/ปว/ด/ปจุดดำเนินการจำนวนเกษตรกร ( ราย ) หมายเหตุ 1 สุไหงปาดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google