งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร

2 กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย ได้รับ การอัลตร้าซาวด์ การอัลตร้าซาวด์ เป้าหมายการดำเนินงาน

3 (Verbal Screening ) ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening ) อำเภอเป้าหมายคัดกรอง % กลุ่มเสี่ยง % เมือง 60,55051, , ทรายมูล 13,92411, , กุดชุม 27,75525, , คำเขื่อนแก้ว 39,73533, , ป่าติ้ว 15,07313, มหาชนะชัย 24,94919, ค้อวัง 9,4277, , เลิงนกทา 36,17730, , ไทยเจริญ 12,1328, , รวม 239,722200, ,

4 อำเภอกลุ่มเสี่ยง U/SU/S % ผิดปกติโรค เมือง 2, ทรายมูล 1, กุดชุม 1, คำเขื่อนแก้ว 1, ป่าติ้ว cholangio มหาชนะชัย Ca Liver ค้อวัง 1, เลิงนกทา 2, ไทยเจริญ 1, fatty liver รวม 14, ผลการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยง

5 ผลอัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง ป่าติ้ว ผิดปกติ 1 ราย = cholangio รักษาอยู่ที่ รพ. ศรี นครินทร์ มหา ชนะชัย ผิดปกติ 2 ราย (Ca Liver) รักษาที่ รพ. ยส. ไทย เจริญ ผิดปกติ 3 ราย = fatty liver ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / เฝ้าระวัง

6 กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ น้อยมาก (2.44%)

7 สัมมนาการดำเนินงาน ตรวจคัดกรอง มะเร็งท่อ น้ำดี 12 กค. 56

8 มติที่ กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ ส่งผลงานให้ กลุ่มงานควบคุม โรคไม่ติดต่อวันที่ 25 ของทุกเดือน

9 อำเภอกลุ่มเสี่ยง ทำ U/S แล้ว คงเหลือ การ ดำเนินงาน เมือง 2, ,593 ตรวจเอง ทรายมูล 1,017 71,007 ขอปรึกษา ผอ. กุดชุม 1, ,621 ขอปรึกษา ผอ. คำเขื่อนแก้ว 1, ,561 ตรวจเอง ป่าติ้ว ขอปรึกษา ผอ. มหาชนะชัย ตรวจเอง ค้อวัง 1, ,290 ตรวจเอง เลิงนกทา 2, ,768 รพ. มะเร็งช่วย ไทยเจริญ 1, ,762 รพ. มะเร็งช่วย รวม 14, ,010 แผนการทำอัลตร้าซาวด์ในกลุ่มเสี่ยง

10


ดาวน์โหลด ppt โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google