งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตาม คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร ที่ ๑๗๗ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬา สาธารณสุขและงานสาธารณสุขสัมพันธ์ปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ลงวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตาม คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร ที่ ๑๗๗ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬา สาธารณสุขและงานสาธารณสุขสัมพันธ์ปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ลงวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตาม คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร ที่ ๑๗๗ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬา สาธารณสุขและงานสาธารณสุขสัมพันธ์ปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

3  สถานที่จัดงานกีฬาสาธารณสุข ภาคเช้าสวนสาธารณะพญาแถน ภาคเย็น โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ( เริ่มงาน 17.00 น. วงดนตรี คนด่าน เกวียน ) สั่งจองโต๊ะที่กลุ่มงาน สวล. โต๊ะละ 1,600 บาท (8 ที่นั่ง / โต๊ะ )

4  แข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล ฟุตซอลอาวุโส สนามวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เริ่มแข่ง 15 พย.56 ฟุตซอลอาวุโส แบ่งเป็น 4 ทีม แข่งแบบ พบกันหมด ดังนี้ ทีมที่ 1 เลิงนกทา ไทยเจริญ กุดชุม ทีมที่ 2 เมือง + สสจ. ทรายมูล ป่าติ้ว ทีมที่ 3 รพ. ยส. ทีมที่ 4 มหาชนะชัย คำเขื่อนแก้ว ค้อวัง

5  แข่งขันวอลเล่ย์บอล ชาย - หญิง ใช้ สนามโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา แข่ง แบบพบกันหมด เริ่มแข่งวันที่ 20 พย.56  แข่งขันบาสเกตบอล ใช้สนามโรงยิมสวน พญาแถน เริ่มแข่ง 18 พย.56  แข่งขันตะกร้อ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  แข่งขันเปตอง ใช้สนามฟุตบอล สวนพญา แถน  แข่งขันปิงปอง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  แข่งขันสนุกเกอร์ ใช้โต๊ะสนุกที่โรงแรมเจ พี

6  แข่งขันว่ายน้ำ ( เป็นกีฬาสาธิต ) แข่งที่ ค่ายบดินทรเดชา  แข่งขันหมากฮอส ใช้ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สสจ. ยส. แข่งขันประมาณปลายเดือน พย.56  แข่งขันกอล์ฟ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  แข่งขันปาเป้า ใช้ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สสจ. ยส. แข่งขันประมาณปลายเดือน พย.56  แข่งขันบาสโลป วันที่ 21 ธ. ค. 56 หลังพิธี เปิด ( ตารางการแข่งขัน สามารถดูได้ในเว็ปไซค์ของ สสจ. ยโสธร www.yasopho.in.th)

7 เกณฑ์การตัดสิน : คณะกรรมการตัดสินจากศูนย์อนามัย ที่ 7 อุบลราชธานีหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกกำลังกาย 1. จำนวนสมาชิก (5 คะแนน ) 2. การตรงต่อเวลา (5 คะแนน ) 3. เครื่องแต่งกายสวยงาม เหมาะสม ปลอดภัย (15 คะแนน ) 4. ขั้นตอนและท่าเต้นที่ครบขั้นตอน (30 คะแนน ) - สวยงาม สนุกสนาน ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ - ท่าทางเข้ากับจังหวะเพลง กระฉับ กระเฉง กลมกลืน สวยงาม - สามารถนำอุปกรณ์มาใช้ออกกำลังกายได้อย่าง เหมาะสม 5. ความพร้อมเพรียงของการเต้น (20 คะแนน ) 6. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ (15 คะแนน ) 7. มีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเข้าร่วม (10 คะแนน ) ( รวม 100 คะแนน )

8 หลักเกณฑ์การประกวด บาสโลป  คุณสมบัติของนักกีฬา : ทีมละไม่ต่ำกว่า 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ( นพ. สสจ. ผอ. รพท. ผอ. รพช. สสอ. ทุกคน )  เวลาในการแข่งขัน : ประมาณ 10 นาที  เพลง : ใช้เพลงที่จังหวัด จัดให้  การแข่งขัน : พร้อมกัน ครั้งละ 3 – 4 ทีม

9 ลำดับการแข่งขันบาสโลป  ชุดที่ 1 ไทยเจริญ กุดชุม เมือง ค้อวัง  ชุดที่ 2 เลิงนกทา ป่าติ้ว มหา ชนะชัย สสจ. ยโสธร  ชุดที่ 3 คำเขื่อนแก้ว ทรายมูล รพ. ยโสธร

10 เงิน รางวัล  - รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท  - รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท  - รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท

11 ขบวนพาเหรด ๑. อำเภอไทยเจริญ ยังไม่แจ้ง ๒. อำเภอกุดชุม คุณธรรม จริยธรรม ๓. รพ. ยส. ลดโลกร้อน ๔. อำเภอเมืองยโสธร คนไทยไร้พุง ๕. อำเภอทรายมูล เด็กหญิงแม่ ๖. อำเภอเลิงนกทา ไข้เลือดออก ๗. อำเภอมหาชนะชัย แพทย์แผนไทย สมุนไพร ๘. อำเภอค้อวัง บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ๙. อำเภอป่าติ้ว ยังไม่แจ้ง ๑๐. อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยังไม่แจ้ง

12 งบประมา ณ อำเภอที่ส่งโครงการแล้ว  ทรายมูล  ป่าติ้ว  ไทยเจริญ  คำเขื่อนแก้ว  เมือง อำเภอที่ส่งงบประมาณแล้ว  อำเภอทรายมูล


ดาวน์โหลด ppt ตาม คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร ที่ ๑๗๗ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬา สาธารณสุขและงานสาธารณสุขสัมพันธ์ปี ๒๕๕๖ จังหวัดยโสธร ลงวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google