งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ •แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. •แผนการรับบริจาคโลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ •แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. •แผนการรับบริจาคโลหิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ •แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. •แผนการรับบริจาคโลหิต

2 แผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ. สว. ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ครั้งที่วันที่สถานที่ 1 21 ตุลาคม 2556 บ้านหนองบาก ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว ( กำหนดจัดกิจกรรม “ รณรงค์วันทันตสาธารณสุข แห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระ ราชสมภพ สมเด็จย่า ”

3 แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ครั้งที่วันที่สถานที่ 1 9 ตุลาคม 2556 กรมทหารราบที่ 16 2 16 ตุลาคม 2556 อำเภอมหาชนะชัย 3 17 ตุลาคม 2556 อำเภอทรายมูล 4 22 ตุลาคม 2556 อำเภอป่าติ้ว 5 30 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

4 หน่วยทันตกรรมพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 อำเภอ มหาชนะชัย สถานที่ โรงเรียนมหาชนะ ชัยวิทยาคม • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 อำเภอ กุดชุม สถานที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 อำเภอ เลิงนกทา สถานที่ โรงเรียนเลิงนกทา • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 อำเภอคำ เขื่อนแก้ว สถานที่ โรงเรียนคำเขื่อนชนูป ถัมภ์

5 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานทันต สาธารณสุข และหน่วยบริการ •แผนการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์ พอ.สว. •แผนการรับบริจาคโลหิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google