งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร วิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT Analysis หลักสูตร SWOT Analysis เป็นเครื่องมือสำหรับ วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร วิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT Analysis หลักสูตร SWOT Analysis เป็นเครื่องมือสำหรับ วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร วิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT Analysis หลักสูตร SWOT Analysis เป็นเครื่องมือสำหรับ วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัย คุกคามต่างๆ (Threats) ด้วยเครื่องมือนี้ จะช่วยให้คุณ รับรู้จุดแข็งที่คุณมีอยู่, จุดอ่อนที่คุณควรต้องแก้ไข ปรับปรุง, โอกาสที่ส่งผลดีต่องาน หรือธุรกิจของคุณ และอุปสรรคที่ขัดขวางธุรกิจของคุณ เสนอกลยุทธ์ ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นในการ วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้ วิเคราะห์อาจเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆได้อีก ตามสภาพ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และเราสามารถใช้ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ได้ทั้งองค์กรของเราเอง และคู่แข่งของเรา

2 ในการทำ SWOT Analysis ยังมีเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ที่จะช่วยให้เรา สามารถวิเคราะห์หาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เครื่องมือดังกล่าวเรียก PEST Analysis ( บางแห่งเรียก STEP Analysis) โดย PEST นั้นประกอบ ไปด้วย 1. P – Political วิเคราะห์ผลกระทบจากการเมือง การ ปกครอง รวมถึงกฎหมายต่างๆ 2. E – Economics วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพ เศรษฐกิจ และปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3. S – Social เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ 4. T – Technology วิเคราะห์ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation อื่นๆ นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเสริมความแข็งแกร่ง ให้ผู้เข้า รับการฝึกได้ลง Workshop และนำเสนอผลงานของ SWOT Analysis ในกรณีศึกษาจริงในบริษัท เป็นประโยชน์แก่องค์การ สามารถนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

3 วัตถุประสงค์ การฝึกอบรม  ผู้ เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจ รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)  โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคามต่างๆ (Threats) ด้วยเครื่องมือนี้ TOWS Matrix และวิเคราะห์ สถานการณ์ต่าง ๆได้  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียน TOWS Matrix และวิเคราะห์ สถานการณ์ต่าง ๆได้  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนแผนกลยุทธ์ออกมาเป็น รูปธรรมได้ หัวข้อการ ฝึกอบรม  SWOT Analysis Model  TOWS Matrix  Value Chain  Strategy Planning  Key Success Factors  Balanced Scorecard & KPIs  Workshop & Presentation

4 วิทยา กร ดร. กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล EI. Industrial Engineering ใบประกอบอาชีพวิศวกรอุตสาหการ No.12086 MPA. ( Public Administration) Ph.D. Candidate in Public and Private Management

5 สถานที่จัดสัมมนา วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก ) อัตราค่าสัมมนา 3,700 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 %) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ 02-917-7148 หรือจองผ่านทาง E-Mail : training @ pascons. com จะ ได้รับการตอบยืนยันกลับทุกครั้ง ติดต่อจอง / สอบถาม 02-917-7147 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขที่ เลขที่ 68/19 ซ. รามคำแหง 164 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพ ฯ 10510 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร วิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT Analysis หลักสูตร SWOT Analysis เป็นเครื่องมือสำหรับ วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google