งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กปลอด เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กปลอด เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กปลอด เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 ปัญหาในชุมชน 1. การเล่นการพนันในชุมชน 2. การค้าขายยาเสพติด 3. การมั่วสุมในชุมชน เช่น เสพยา เด็ก แว๊น เป็นต้น 4. การทะเลาะวิวาทในชุมชน 5. การลักขโมยทรัพย์สิน

3 ปัญหาในโรงเรียน 1. การทะเลาะวิวาท 2. การขโมยของโรงเรียน 3. การตั้งครรภ์ในโรงเรียน 4. การมั่วสุมในโรงเรียน เช่น การสูบบุหรี่ การ นำเครื่องดื่มแอลก 5. การมีพฤติชู้สาว

4 แนวทางการแก้ปัญญา ตั้งกลุ่มรักษาในชุมชนและโรงเรียน ช่วยกันดูแลคนในบ้านของตัวเอง หาเวลาว่างตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ให้ชุมชนและโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt เด็กปลอด เด็กหญิง ปาริชาติ ด่านณรงค์ ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 10 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google