งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทำกิจกรรม 1. แจกแผ่นการ์ดทั้งหมดให้กับผู้เล่น 2. ให้ผู้เล่นแยกแผ่นการ์ด คุณสมบัติของ ร้านเน็ต / เกมที่ดี และไม่ดี ออก จากกัน 3. ให้ผู้เล่นอ่านการ์ดแต่ละใบให้เพื่อนๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทำกิจกรรม 1. แจกแผ่นการ์ดทั้งหมดให้กับผู้เล่น 2. ให้ผู้เล่นแยกแผ่นการ์ด คุณสมบัติของ ร้านเน็ต / เกมที่ดี และไม่ดี ออก จากกัน 3. ให้ผู้เล่นอ่านการ์ดแต่ละใบให้เพื่อนๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีการทำกิจกรรม 1. แจกแผ่นการ์ดทั้งหมดให้กับผู้เล่น 2. ให้ผู้เล่นแยกแผ่นการ์ด คุณสมบัติของ ร้านเน็ต / เกมที่ดี และไม่ดี ออก จากกัน 3. ให้ผู้เล่นอ่านการ์ดแต่ละใบให้เพื่อนๆ ฟัง พร้อมให้เหตุผลอธิบายว่าเหตุใดจึง คิดว่าดีหรือไม่ดี 4. ผู้นำกิจกรรมนำอภิปรายและสรุปว่าร้าน เน็ต / เกมที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด 5. ช่วยกันประเมินร้านเน็ต / เกมรอบๆ โรงเรียนและในชุมชนว่ามีร้านใดบ้างที่ ดี ควรส่งเสริมให้เข้า ร้านใดไม่ดีเพราะ เหตุใด และควรจะเฝ้าระวังหรือ เสนอแนะให้มีการปรับปรุงร้านอย่างไร ได้บ้างหรือไม่ วิธีการทำกิจกรรม 1. แจกแผ่นการ์ดทั้งหมดให้กับผู้เล่น 2. ให้ผู้เล่นแยกแผ่นการ์ด คุณสมบัติของ ร้านเน็ต / เกมที่ดี และไม่ดี ออก จากกัน 3. ให้ผู้เล่นอ่านการ์ดแต่ละใบให้เพื่อนๆ ฟัง พร้อมให้เหตุผลอธิบายว่าเหตุใดจึง คิดว่าดีหรือไม่ดี 4. ผู้นำกิจกรรมนำอภิปรายและสรุปว่าร้าน เน็ต / เกมที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด 5. ช่วยกันประเมินร้านเน็ต / เกมรอบๆ โรงเรียนและในชุมชนว่ามีร้านใดบ้างที่ ดี ควรส่งเสริมให้เข้า ร้านใดไม่ดีเพราะ เหตุใด และควรจะเฝ้าระวังหรือ เสนอแนะให้มีการปรับปรุงร้านอย่างไร ได้บ้างหรือไม่

3 ติดแสดง ใบอนุญาต ประกอบกา ร ที่หน้าร้าน

4 ติด สติ๊กเกอร์ ร้านเกมสี ขาว ติด สติ๊กเกอร์ ร้านเกมสี ขาว

5 จัดร้านถูก สุขอนามัย มีแสงสว่าง เพียงพอ ไม่มีเสียง / กลิ่น รบกวน จัดร้านถูก สุขอนามัย มีแสงสว่าง เพียงพอ ไม่มีเสียง / กลิ่น รบกวน

6 มีพริ้นเตอร์ ใช้ซอฟต์แวร์ถูก กฎหมาย มีถังดับเพลิง มีพริ้นเตอร์ ใช้ซอฟต์แวร์ถูก กฎหมาย มีถังดับเพลิง

7 มีเจ้าหน้าที่ ดูแล แนะนำ มีเจ้าหน้าที่ ดูแล แนะนำ

8 เชิญชวน เข้า เว็บไซต์ดี

9 ตักเตือน เมื่อเด็ก เล่นเน็ต / เกม นาน เกินไป

10 ตักเตือน เมื่อเด็ก มาเล่น เน็ต ในเวลา เรียน

11 มีห้อง เล่นเน็ต ส่วน บุคคล

12 โปร โมต เว็บ โป๊

13 ส่งเสริม พนัน ออนไลน์

14 ขาย เครื่องดื่ ม แอลกอ ฮอล์

15 อนุญาต ให้ เล่น พนัน

16 เปิด ให้บริการ ตาม เวลา ที่กำหนด

17 ควบคุมดูแล ไม่ให้เด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ใช้บริการ นอกเวลาที่ กฎหมาย กำหนด

18 โปรโมชั่น เล่นเน็ต 3 ชั่วโมง แถมฟรี 1 ชั่วโมง

19 ชวนเพื่อน มา เล่นเกม 3 คน แถมฟรี 1 คน ชวนเพื่อน มา เล่นเกม 3 คน แถมฟรี 1 คน

20 มีบริการ สืบค้นข้อมูล และสั่ง พิมพ์งาน มีบริการ สืบค้นข้อมูล และสั่ง พิมพ์งาน

21 มีฝึกอบรม ใช้ คอมพิวเต อร์และ เฟสบุ๊ค


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทำกิจกรรม 1. แจกแผ่นการ์ดทั้งหมดให้กับผู้เล่น 2. ให้ผู้เล่นแยกแผ่นการ์ด คุณสมบัติของ ร้านเน็ต / เกมที่ดี และไม่ดี ออก จากกัน 3. ให้ผู้เล่นอ่านการ์ดแต่ละใบให้เพื่อนๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google