งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ เพื่อการเตือน ภัยระดับ จังหวัด นายแพทย์พิบูล อิส สระพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ เพื่อการเตือน ภัยระดับ จังหวัด นายแพทย์พิบูล อิส สระพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ เพื่อการเตือน ภัยระดับ จังหวัด นายแพทย์พิบูล อิส สระพันธุ์

2 ความ รุนแรงใน ครอบครัว

3 ความรุนแรงที่ ฝังลึก

4 Social Surveillance และ warning คือ อะไร ? คือการทำฐานข้อมูลของตัวชี้วัดสภาพ สังคมและติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือ – รวบรวม Collection – วิเคราะห์ Analysis – ตีความ Interpretation – กระจายข้อมูล Dissemination – นำสู่การปฏิบัติ Link to Practice

5 ปัญหาสังคมในระดับชุมชน ปัญหาอาชญากรรมและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคระบาดในท้องถิ่น

6 ปัญหาสังคมในระดับครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด

7 ตัวอย่าง ปัญหาอาชญากรรมและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การมีรายจ่ายนอกระบบ มีบริเวณบ้านในขอบรั้ว มีแหล่งมั่วสุมยาเสพติด โต๊ะบอล หวย เถื่อน ร้านขายเหล้าและบุหรี่ ร้านคาราโอ เกะ อาบอบนวด บ่อนการพนัน ในชุมชน มีคนต่อไปนี้ เด็กจรจัด ขอทาน อันธพาล คนตกงาน คนต่างชาติในชุมชน

8 ตัวอย่าง ปัญหาเศรษฐกิจ ความเพียงพอของรายได้ การเล่นหวย การมีค่าแรงงานน้อย การมีคนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน คนตกงานในชุมชน

9 กลุ่มที่เป็นเป้าหมายของการเตือน ผู้บริหาร นักวิชาชีพ สื่อมวลชน ผู้รับผลกระทบ

10 ต้องจำแนก ข้อมูลนั้นเป็น เป็น Monitoring ( เฝ้าคุม ) ดูภาวะเสี่ยง หรือ Surveillance ( เฝ้าระวัง ) ดูภาวะ โรค ( ภาวะที่เกิดขึ้นแล้ว ) หรือเป็น Pre Disposing Factor


ดาวน์โหลด ppt ระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ เพื่อการเตือน ภัยระดับ จังหวัด นายแพทย์พิบูล อิส สระพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google