งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการบรรจุหีบห่อ เครื่องมือนักศึกษา เหตุผลและความจำเป็น - เนื่องจากทางคลินิก มีการจัดเตรียมซอง ให้นักศึกษาใช้ซีล เครื่องมือส่วนตัว ละ เครื่องมือที่ยืมจากคลินิกโดยให้นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการบรรจุหีบห่อ เครื่องมือนักศึกษา เหตุผลและความจำเป็น - เนื่องจากทางคลินิก มีการจัดเตรียมซอง ให้นักศึกษาใช้ซีล เครื่องมือส่วนตัว ละ เครื่องมือที่ยืมจากคลินิกโดยให้นักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการบรรจุหีบห่อ เครื่องมือนักศึกษา เหตุผลและความจำเป็น - เนื่องจากทางคลินิก มีการจัดเตรียมซอง ให้นักศึกษาใช้ซีล เครื่องมือส่วนตัว ละ เครื่องมือที่ยืมจากคลินิกโดยให้นักศึกษา ตัดเอง แต่เนื่องจากนักศึกษาบางคนใช้ ซองซีลผิดประเภท และใช้ซองเก่าที่ชำรุด

2 ซองซีลที่นักศึกษา จัดเตรียมเอง

3 ซองบรรจุ Triple syring

4 ซองบรรจุ Hand piece และ เครื่องมือทั่วไป

5 ซองบรรจุ Hand scaler

6 กล่องใส่ซองซีล แยกเป็นช่องตาม ขนาดซองซีล

7 ประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุง - ทำให้นักศึกษาทำงานได้สะดวก และ ง่ายต่อการบรรจุหีบห่อ ประหยัด งบประมาณ ในการจักซื้อ จัดหาซองซีล ทำ ให้เครื่องมือได้รับการฆ่าเชื้อ อย่างมี ประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการบรรจุหีบห่อ เครื่องมือนักศึกษา เหตุผลและความจำเป็น - เนื่องจากทางคลินิก มีการจัดเตรียมซอง ให้นักศึกษาใช้ซีล เครื่องมือส่วนตัว ละ เครื่องมือที่ยืมจากคลินิกโดยให้นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google