งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ”
โดย...จรัญญา สมอุดร

2 ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ
รับแบบทดสอบฯ จาก สทศ. ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ จัดส่งแบบทดสอบฯ ให้สนามสอบ ก่อนฯ รวบรวมกระดาษคำตอบ จากสนามสอบ ส่งสทศ. หลังฯ

3 การจัดส่งแบบทดสอบ-กระดาษคำตอบให้สนามสอบ 3.กล่องสำหรับใส่ซองกระดาษคำตอบ
1. กล่องแบบทดสอบ 2. กล่องกระดาษคำตอบ 3.กล่องสำหรับใส่ซองกระดาษคำตอบ

4 การจัดส่งแบบทดสอบ-กระดาษคำตอบให้สนามสอบ
1. กล่องแบบทดสอบ : ซองบรรจุแบบทดสอบ - แบบทดสอบ ในแต่ละวิชาจะมี 2 ชุด คือ ชุด E (18) และ F (12) และมีสีต่างกัน - แบบทดสอบสำรอง ในแต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบสำรอง ชุด E และ F 2. กล่องกระดาษคำตอบ : ซองบรรจุกระดาษคำตอบ - กระดาษคำตอบมีข้อมูลผู้เข้าสอบ (ชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบ เลขประจำตัวประชาชน วันที่สอบ และสถานที่สอบ) แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุด E และ F - กระดาษคำตอบสำรอง ไม่มีข้อมูลฯ ใช้ในกรณีกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือ ชำรุด หรือผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ซึ่งต้องระบายชุดแบบทดสอบให้ตรงกับที่ใช้สอบด้วย 3. กล่องสำหรับใส่ซองกระดาษคำตอบ : กล่องเปล่า สำหรับให้สนามสอบบรรจุซอง กระดาษคำตอบส่งศูนย์สอบฯ ** แบบทดสอบชุด E และกระดาษคำตอบชุด E เป็นสีเดียวกัน  ต่างจากสีของแบบทดสอบชุด F และกระดาษคำตอบชุด F **

5 ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ จัดเก็บไว้ที่สนามสอบ
สนามสอบ:รวบรวม กระดาษคำตอบ แบบทดสอบ ส่งคลังข้อสอบ จัดเก็บไว้ที่สนามสอบ ศูนย์สอบฯ มทส.

6 การรวบรวมกระดาษคำตอบจากสนามสอบ
1. สนามสอบรวบรวมกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบ ทั้งหมด เรียงลำดับตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ(สทศ.2) 2. ผนึกซองกระดาษคำตอบ และเรียงลำดับตามห้องสอบ 3. นับจำนวนซองกระดาษคำตอบทั้งหมดบรรจุใส่กล่อง กระดาษคำตอบ 4. กรอกข้อมูลใบรายงาน BATCH และใส่ลงในกล่องกระดาษคำตอบ

7 การจัดเก็บแบบทดสอบ ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ
ศูนย์สอบฯ จะแจกจ่ายข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ขอความร่วมมือให้สนามสอบจัดเก็บข้อสอบไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย จนกระทั่งถึงกำหนดที่ สทศ.ประกาศผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการแจกจ่ายแบบทดสอบ (หลัง 10 เมษายน 2554)

8 การส่งกระดาษคำตอบในวันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2554
สำหรับสนามสอบนครราชสีมา ที่รับแบบทดสอบจากศูนย์สอบ มทส. ครบุรี จักราชวิทยา โนนสูงศรีธานี ปักธงชัยประชานิรมิต มัธยมด่านขุนทด ราชสีมาวิทยาลัย สุรนารีวิทยา บุญวัฒนา มารีย์วิทยา เสร็จสิ้นการสอบ คาบที่ 1 และ 3 เสร็จสิ้นการสอบ คาบที่ 3

9 ขอขอบคุณ ติดต่อ...“ฝ่ายข้อสอบ และกระดาษคำตอบ” 044-223028 089-7192030
9

10 ตัวอย่างใบรายงาน Batch


ดาวน์โหลด ppt “ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google