งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม ซองมหัศจรรย์. *** จาก ปัญหา *** - เก็บสมุดประจำตัวคนไข้ ไม่เรียบร้อย ไม่ สะดวก - เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ลืมให้สมุดประจำตัว ผู้ป่วย - ไม่มีแนวทางที่แน่นอนในการเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม ซองมหัศจรรย์. *** จาก ปัญหา *** - เก็บสมุดประจำตัวคนไข้ ไม่เรียบร้อย ไม่ สะดวก - เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ลืมให้สมุดประจำตัว ผู้ป่วย - ไม่มีแนวทางที่แน่นอนในการเก็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม ซองมหัศจรรย์

2 *** จาก ปัญหา *** - เก็บสมุดประจำตัวคนไข้ ไม่เรียบร้อย ไม่ สะดวก - เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ลืมให้สมุดประจำตัว ผู้ป่วย - ไม่มีแนวทางที่แน่นอนในการเก็บ ทำให้ดูไม่ เรียบร้อย ชำรุดง่าย

3 จึงได้นำซองบรรจุยาที่ห้องยาใช้แล้ว มา ประยุกต์ใช้ในการเก็บสมุดประจำตัวผู้ป่วยโดย นำมาติดไว้หน้า Chart ข้างในเพื่อใส่สมุด ประจำตัวผู้ป่วย

4 ซึ่งได้ผลทำให้เกิดความสวยงาม เรียบร้อย ป้องกันการฉีกขาด ชำรุดสะดวกในการหยิบ ใช้

5 ใส่ข้อความที่สำคัญสำหรับส่งเวร หรือเอกสาร สำคัญ เช่น ใบนัดคนไข้ หรือรายละเอียดยาเดิม คนไข้ได้อีกด้วย

6 จึงขอนำเสนอผลงานให้เพื่อน ๆลองทำดูเป็นการ ใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะ ใช้เพียงซองยาเปล่าที่ใช้แล้วเพียงอย่างเดียว เท่านั้นเอง นำเสนอโดย ขวัญใจ ชัยนุบาล วารีย์ ศรีบุษย์ หน่วยงานหอผู้ป่วยใน 4


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม ซองมหัศจรรย์. *** จาก ปัญหา *** - เก็บสมุดประจำตัวคนไข้ ไม่เรียบร้อย ไม่ สะดวก - เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ลืมให้สมุดประจำตัว ผู้ป่วย - ไม่มีแนวทางที่แน่นอนในการเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google